Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kácení dřevin - vydané povolení

dreviny-1.jpg

KÁCENÍ DŘEVIN

Tímto Vás informujeme o vydaném povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, odborem dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III, jako věcně a místně příslušným správním orgánem. Rozhodnutí nabylo právní moci.

Dřeviny jsou káceny nyní, v době vegetačního klidu. Nachází se na pozemcích v majetku Statutárního města Pardubice. Důvodem ke kácení dřevin je jejich snížená provozní bezpečnost s ohledem na rizika spojená s jejich případným pádem nebo zlomem.

Za pokácené dřeviny byla v rámci správního řízení nařízena náhradní výsadba.