Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Krizové situace, povodně, havárie

V nedávné době došlo na území města Pardubice k vyhlášení mimořádné události, a to v důsledku havárie ve společnosti Synthesia Semtín. Pro většinu občanů to znamenalo určitou stresovou zátěž, jelikož nevěděli, co mají vlastně v dané situaci dělat a jak se zachovat. Tento článek se pokusí alespoň stručnou formou nastínit co v podobných situacích dělat.

Jak se dozvím, že došlo k mimořádné události?

Pro zjednodušení byl v České republice v roce 2002 zaveden pouze jeden jediný  varovný signál, který se nazývá „všeobecná výstraha“.

Tento signál je oznamován veřejnosti tónem sirény, který je zřetelně kolísavý a jeho délka je 140 sekund. Tento signál může být, zejména dle závažnosti situace, odvysílán až 3x za sebou, a to v cca tříminutových intervalech.

Protože je však nutné provádět pravidelné akustické zkoušky všech prostředků, které jsou součástí celostátního jednotného systému varování a vyrozumění, probíhají tyto zkoušky zpravidla první středu v měsíci, a to ve 12:00 hodin. Při tomto testování je používán tzv. „zkušební tón“, který však není varovným signálem. Zkušební tón sirény je nepřerušovaný (tzn. není kolísavý) a jeho délka je také 140 sekund.

Varovný signál může být odvysílán nejen klasickými rotačními sirénami, ale také modernějšími elektronickými sirénami, které mohou odvysílat i krátké slovní informace. Tyto hlasové informace sdělují obyvatelstvu zejména to, jaká mimořádná událost se stala a jak se má dále chovat. Ke stejnému účelu, ale ještě s většími možnostmi při poskytování tísňových informací veřejnosti, jsou dnes budovány tzv. „bezdrátové místní informační systémy“, což jsou v podstatě bezdrátové rozhlasy pracující jako malé elektronické sirény.

Co dělat po odvysílání varovného signálu?

Když uslyšíte kolísavý tón sirény, neprodleně se ukryjte kdekoliv to bude možné (tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň). Nehledejte betonové úkryty ani sklepy pod úrovní terénu. V prvním okamžiku plně postačí k účinné ochraně zděná budova, kterou lze uzavřít. Zvuk sirény nepřikazuje okamžitě se vrátit domů, ale přikazuje neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se nacházíte.

Děti, které jsou přítomny ve škole, školce, je nutné ponechat tam, kde jsou a nesnažit se je ze školy/školky vyzvednout. Tato zařízení se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postarají a sdělí jim, co mají dělat dál. Pokud cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.


Co tedy znamená rada „Neprodleně se ukryjte“?

Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Pokud uvidíte, že někteří zvuk sirény asi nezaslechli, varujte je, sdělte jim, že hrozí nebezpečí a poskytněte jim případnou pomoc.

Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání telefonických informací jenom zatíží telefonní síť.

Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin nebo jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte. Informace o tom co se stalo a jak se zachovat, se dozvíte ze zpráv a informací z regionálního vysílání rozhlasu a televize, ale i z obecního rozhlasu.

Tam kde jsou již nainstalovány elektronické sirény, budou tyto vysílat po varovném signálu i krátkou slovní informaci o vzniklé situaci.

Další podrobností o průběhu mimořádné události a postupu záchranných prací uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech rozhlasových stanic a televize.

Podtrženo sečteno:

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „všeobecná výstraha“, znamená vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

  1. Zůstat doma, podle možností se domů vrátit, popřípadě vstoupit do nejbližší budovy.
  2. Zapnout rozhlas či veřejnoprávní kanál televize nebo sledovat hlášení rozhlasu.
  3. Uzavřít a utěsnit okna, dveře, větráky a podobně, vypnout klimatizaci.
  4. Telefonovat pouze v nezbytném případě, nezatěžovat telefonní linky.

Další informace k dané problematice lze získat na webových stránkách města Pardubicenebo na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR . Aktuální informace budou obsaženy i v Radničním zpravodaji, který do schránek dostávají všichni občané města Pardubic.