Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dopravní omezení

Uzavírky

V době od 3. 11. 2021 do 11. 3. 2021 dojde k uzavírce místní komunikace - chodníku v ulici Jana Zajíce u čp. 983 z důvodu výstavby výtahu a demolice rampy.

Odpovědná osoba: BAUSET CZ, a. s., se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ 632 17 139

Uzavírky

Od 27. 9. 2021 do 22. 12. 2021 dojde k  uzavírce místních komunikací vozovky, chodníků a parkoviště v Pardubicích, v ulici Věry Junkové od ulice Rumunská po ulici Na Drážce, dále v ulici Věry Junkové před čp. 499 - 506 po čp. 643 v ulici Blahoutova. Dojde rovněž k uzavírce 6 parkovacích míst na parkovišti v ulici Na Drážce u křižovatky s ulicí Věry Junkové. Důvodem jsou stavební práce na rekonstrukci plynovodního vedení.

Odpovědná osoba: GASCO spol. s  r. o., se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, IČ 150 49 035

Uzavírky

Od 27. 9. 2021 do 22. 10. 2021 dojde k  uzavírce chodníků v ulici Jana Zajíce od čp. 864 po čp 867, parkoviště a vozovky mezi 867 a čp. 983 z důvodu stavebních prací na uložení optického kabelu.

Odpovědná osoba: EDERA Group a. s., se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2789, PSČ 530 02, IČ 274 61 254

Uzavírky

Od 27. 9. 2021 do 31. 10. 2021 dojde k  uzavírce chodníku v ulici Ve Stezkách před čp 100 z důvodu umístění lešení.

Odpovědná osoba: Michal Hanzálek, se sídlem Sluneční 165, 280 02, Nová Ves I - Ohrada, IČ 71598448

Uzavírky

Dne 23. 9. 2021 dojde k úplné uzavírce místní komunikace vozovky a parkoviště v Pardubicích, v ulici Na Drážce u čp. 1564 z důvodu umístění jeřábu pro dopravu stavebního materiálu na střechu bytového domu čp. 1564.  Zároveň dojde k vymístění 9 parkovacích míst, přes které bude vedena provizorní komunikace do slepé části ulice Na Drážce k bytovému domu čp. 1565 - 1567 a  parkovištím.

Odpovědná osoba: z důvodu GDPR nelze uvést – jedná se o fyzickou osobu

Uzavírky

V době od 15. 7. 2021 do 31. 12. 2022  (dle aktuálních potřeb stavby) dojde k úplné uzavírce místní komunikace – chodníku a místní komunikace –  vozovky v ulici K Lesu v úseku od ulice Na Hrázi po ulici Blahoutova z důvodu výstavby rodinného domu.

Odpovědná osoba: z důvodu GDPR nelze uvést – jedná se o fyzickou osobu