Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dopravní omezení

Uzavírky

1/ V době od 15. 9. 2020 do 15. 10. 2020 (stavební práce proběhnou cca  1 týdne v daném období) dojde k úplné uzavírce chodníku v ulici K Lesu u křižovatky s ulicí Pod Zahradami z důvodu provedení přeložky NTL plynovodu.

Odpovědná osoba: společnost EUROSPOJ, s.r.o., se sídlem Průmyslová 387, Pardubice 

 

2/ V době od 18. 9. 2020 do 31. 11. 2020 dojde k uzavírce chodníků a veřejně přístupných účelových komunikací v ulicích Ve Stezkách, Na Drážce, Rumunská, Brigádníků, Věry Junkové a Sezemická a k částečné uzavírce parkoviště před čp. 366 – 369 v ulici Brigádníků (viz situační výkres) z důvodu provedení výkopových prací nutných k uložení kabelu optické sítě.

Odpovědná osoba: společnost: VV a J s.r.o., se sídlem Vinařického náměstí 206, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 608 37 462

-------------------------

Uzavírky

1/ V době od 1. srpna 2020 do 30. září 2020 (stavební práce proběhnou cca  1 týdne v daném období) dojde k úplné uzavírce místní komunikace v ulici V Zahrádkách v úseku od křižovatky s ulicí K Lesu po začátek stromořadí z důvodu provedení přeložky NTL plynovodu.

Odpovědná osoba: společnost EUROSPOJ, s.r.o., se sídlem Průmyslová 387, Pardubice

2/ V době od 10. srpna 2020 do 9. října 2020 dojde k částečné uzavírce místní komunikace v ulici Josefa Janáčka v úseku od restaurace Signál po výjezd na silnici I/36 z důvodu provedení výkopových prací nutných k provedení sanace vodovodu.

Odpovědná osoba: společnost ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, Praha

------------------------- 

Uzavírky

V době od 7. července 2020 do 31. srpna 2020 dojde k úplné uzavírce místní komunikace – parkoviště v ulici Blahoutova za bytovým domem čp. 607 – 612 z důvodu provádění opravy povrchu parkoviště.

Odpovědná osoba: společnost Služby města Pardubic a.s.  

 

------------------------- 

Uzavírky

V době od 8. 6. 2020 do 8. 8. 2020 (dle aktuálních potřeb stavby) dojde k uzavírce místní komunikace - vozovky v ulici Na Hrázi před pozemkem parc. č. 169/7 v katastrálním území Studánka z důvodu umístění kanalizační a vodovodní přípojky.

Odpovědná osoba: Jan Macek, se sídlem Horní Ředice 296, IČ 02808439

------------------------- 

Uzavírky

1/ V době od 24. 2. 2020 do 30. 4. 2020 dojde k uzavírce místní komunikace - chodníku v ulici Jana Zajíce z boční strany bytového domu čp. 869 z důvodu opravy chodníku.

2/ V době od 24. 2. 2020 do 21. 4. 2020 dojde k uzavírce místní komunikace - chodníku v ulici Jana Zajíce v úseku od čp. 961 po chodník u silnice I/36 z důvodu opravy chodníku.

Odpovědná osoba: Služby města Pardubice a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 252 62 572

------------------------ 

Uzavírky

V době od 8. 10. 2019 do 30. 9. 2020 (dle aktuálních potřeb stavby) dojde k uzavírce místní komunikace - chodníku v ulici Spojilská u rodinného domu čp. 208 z důvodu rekonstrukce objektu.

Odpovědná osoba: z důvodu GDPR nelze uvést – jedná se o fyzickou osobu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------- 

Uzavírky

V době od 30. 9. 2019 do 20. 12. 2019 dojde k uzavírce místní komunikace - chodníku v ulici Hraniční a v ulici Raabova od ulice Hraniční po křižovatku s ulicí Spojilská z důvodu rekonstrukce této komunikace. V době stavebních prací bude zajištěn přístup k nemovitostem v těchto ulicích.

Odpovědná osoba: Služby města Pardubic a. s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, IČ 252 62 572

------------------------- 

Uzavírky

V době od 15. 9. 2019 do 24. 10. 2019 dojde k uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace v ulici V Zátiší naproti čp. 1072 z důvodu umístění vodovodní přípojky. V době stavebních prací bude zajištěn průjezd k nemovitostem v této ulici.

Odpovědná osoba: K.E.S. spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 381, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČ 421 97 201

------------------------- 

Uzavírky

V době od 22. 7. 2019 do 30. 12. 2019 dojde ke zjednosměrnění provozu v ulici Věry Junkové. Jednosměrný provoz povede ve směru od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Sakařova z důvodu stavebních prací v areálu věznice.

Odpovědná osoba: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., se sídlem Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ 465 04 621

------------------------- 

 

Uzavírky

1/ V době od 1. dubna 2019 do 12. července 2019 probíhá rekonstrukce plynovodu v ulici Spojilská v úseku od křižovatky s ulicí Raabova po křižovatku s ulicí Lesní a dále v ulici Na Kopci od křižovatky s ulicí Pod Lipami po čp. 888. V rámci stavebních prací dojde k úplné uzavírce chodníků a částečné uzavírce vozovek. Stavbu provádí společnost GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice.

2/ V době od 15. dubna 2019 do 23. dubna 2019 budou probíhat stavební práce na umístění vodovodní a kanalizační přípojky v ulici Bartoňova před čp. 937. V rámci stavebních prací dojde k úplné uzavírce vozovky. Stavbu provádí Lenka Štěrbová.

Farmářské trhy 2019

V době od února do prosince 2019 pořádá Městský obvod Pardubice III farmářské trhy a to za uzavírky místní jednosměrné komunikace a přilehlých chodníků v ulici Jana Zajíce v úseku od objektu čp. 946 po objekt trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Trhy se konají každou sobotu v daném termínu od 5:00-13:00.

 

Odpovědná osoba: Městský obvod Pardubice III, tel.: 466 799 138


Rekonstrukce chodníku v ulici Na Drážce

V době od 8. 10. 2018 do 16. 11. 2018 budou provedeny stavební práce - opravu chodníku  v ulici Na Drážce v úseku od křižovatky s ulicí Brigádníků po chodník za čp. 418 . Stavební práce proběhnou za uzavírky opravovaného chodníku.

Zhotovitelem stavby je společnost Služby města Pardubic a.s., stavbyvedoucím je Ing. Luděk Čapek.Rekonstrukce plynovodu v ul. Erno Košťála po J. Janáčka

V době od 8. 10. 2018 do 23. 11. 2018 budou provedeny stavební práce – rekonstrukce plynovodního vedení včetně přípojek k bytovým domům v úseku od čp. 972 podél čp. 967 – 969, čp. 966  až k restauraci Signál.  Stavební práce proběhnou za uzavírky dotčených chodníků, parkovišť a vozovek v trase rekonstrukce plynovodu.

Zhotovitelem stavby je společnost I. SPZ s. r. o., stavbyvedoucím je Milan Zahrádka.

 

 

Rekonstrukce plynovodu v ul. Dašická

V době od 24. 9. 2018 do 9. 11. 2018 bude probíhat v ulici Spojilská rekonstrukce plynovodního vedení včetně přípojek k rodinným domům a k bytovému domu čp. 1773 - 1779. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce chodníků, částečné uzavírce vozovky v úseku od křižovatky s ulicí Dašická po ulici Raabova, vozovky před čp. 1773 - 1779 a parkoviště u Restaurace a pizzerie U Kozlíků. Uzavírky budou označeny dopravním značením.

 

Zhotovitelem stavby je společnost GASCO spol. s r.o.
Rekonstrukce plynového vedení v ul. Erno Košťála

V době od 14. 8. 2018 do 5. 10. 2018 bude probíhat v ulici Erno Košťála rekonstrukce plynovodního vedení včetně přípojek k bytovým domům čp. 970 – 972, 994 – 995, 987 – 989, 996 – 997 a 998 - 999. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce chodníků a parkoviště mezi bytovými domy čp. 987 – 989 a 996 – 997, částečné uzavírce vozovky v úseku mezi čp. 997 a čp. 998 a vjezdu na parkoviště před čp. 974 – 979. Uzavírky budou označeny dopravním značením.

Zhotovitelem stavby je společnost I. SPZ s.r.o.


Rekonstrukce propustku na silnici II/355 ul. Dašická Pardubice

V době od 30.7. do 3.8.2018 bude prováděna rekonstrukce propustku na silnici II/355 ul. Dašická Pardubice. Objízdná trasa v délce 3,1 km v těchto čtyřech dnech povede:
II/322 Dašická s křiž. MK V Lipinách - II/322 Staročernská - nadjezd - III/2983 - Kruhový objezd Průmyslová - II/355 Průmyslová.


Rekonstrukce plynovodu do konce srpna 2018

V době od 9. 7. 2018 do 31. 8. 2018  bude prováděna rekonstrukce plynovodu v ulici  Pod Lipami v úseku od ulice Na Kopci po ul. Věry Junkové, dále v ulici  Pod Zahradami naproti čp. 478 a u křižovatky s ulicí Pod Lipami. Stavební práce budou probíhat za uzavírky místních komunikací.

Zhotovitelem stavby je společnost GASCO spol. s r. o., stavbyvedoucím je Lukáš Němeček.Uzavírka chodníků a vozovky v ul. Bartoňova 

V době od 14. 5. 2018 do 17. 8. 2018 bude probíhat stavba „Regenerace sídliště Dubina, Pardubice lokalita 3A -K5, 3A-K8, 3A-O2“. V rámci stavby dojde k uzavírce chodníků a vozovky v ulici Bartoňova v úseku od čp. 833 po čp. 849 a ve vnitrobloku čp. 833 a čp. 821.
Uzavírky budou označeny dopravním značením.

 

Zhotovitelem stavby je společnost Služby města Pardubic a.s., stavbyvedoucím je Ing. Luděk Čapek, tel.: 777 783 220.

 

 

  

Vybudování zvýšeného přechodu pro chodce v rámci akce Cyklostezka

V době od 8. 5. 2018 do 28. 5. 2018 budou provedeny stavební práce na vybudování zvýšeného přechodu pro chodce v rámci akce „Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina - severovýchod – jihozápad, Pardubice“ v ulici Erno Košťála u čp. 990. Stavební práce proběhnou za uzavírky místní komunikace, trasa objížďky  povede po místních komunikacích ulicemi Erno Košťála, Dubinská a Josefa Janáčka.

 

Zhotovitelem stavby je společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s., stavbyvedoucím je Milan Plíhal, tel.: 721 820 882.Rekonstrukce chodníku u křižovatky Na Okrouhlíku x Dašičká

V době od 4. 4. 2018 do 30. 4. 2018 bude prováděna rekonstrukce chodníku v ulici Na Okrouhlíku od křižovatky s ulicí Dašická po místní komunikaci – vjezd ke garážím za čp. 1245. Stavební práce budou probíhat za uzavírky chodníku.

Zhotovitelem stavby je společnost Služby města Pardubic a.s., stavbyvedoucím je Ing. Luděk Čapek, tel.: 777 783 220.


Rekonstrukce společné stezky pro chodce a cyklisty 

V době od 19. 2. 2018 do 31. 7. 2018 bude prováděna rekonstrukce společné stezky pro chodce a cyklisty od ulice Erno Košťála po centrální osu severozápad – jihovýchod sídliště Dubina. Stavební práce budou probíhat za uzavírky této komunikace.
Zhotovitelem stavby je společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s., stavbyvedoucím je Milan Plíhal, tel.: 721 820 882.

 

 

Výkopové práce na Hůrkách

V době od 15. 1. 2018 do 24. 1. 2018 (v daném termínu bude uzavírka pouze 8 hodin po sobě jdoucích) budou prováděny výkopové práce v části Hůrka mezi pozemky parc č. 2988/16 a parc. č. 1042/16 v katastrálním území Pardubice za uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace.

 

Zhotovitelem stavby je Josef Kunc, Raná 42, 539 72 Raná u Hlinska, zodpovědnou osobou je Zdeněk Málek, tel. 775 010 296.

 Ulice Na Okrouhlíku

 

Ve dnech 11. 9. 2017 - 24. 9. 2017 bude uzavřena místní komunikace Na Okrouhlíku v úseku mezi čp. 1183 a 1186 (před čp. 616, 617 a 618) v délce cca 30 m z důvodu provádění stavebních prací – oprava kanalizační a vodovodní přípojky.

 

V termínu 25. 9. 2017 - 29. 9. 2017 bude prováděna oprava asfaltového povrchu místní komunikace v ulici Na Okrouhlíku v úseku od křižovatky s ulicí Na Drážce po křižovatku s ulicí Studánecká.


-------------------------


Parkoviště v ul. Lidmily Malé


 

V době od 17. 7. 2017 do 31. 8. 2017 bude prováděna oprava parkoviště v ulici Lidmily Malé – ve vnitrobloku bytových domů čp. 613 až čp. 620 a objektu čp. 656.

 

  • V době od 17. července 2017 do 5. srpna 2017 dojde k úplné uzavírce parkoviště v části za čp. 656.
  • V době od 6. srpna 2017 do 31. srpna 2017 dojde k úplné uzavírce parkoviště v části před čp. 613 až čp. 620.

Zhotovitelem stavby je společnost Služby města Pardubic a. s.,
stavbyvedoucím Pavel Rykr, tel. 736 629 104.

 

 

-------------------------Rekonstrukce plnynovodu v ul. V. Junkové a Luční

 

V době od 26. 6. 2017 do 17. 8. 2017 budou prováděny výkopové práce nutné k provedení rekonstrukce plynovodního vedení včetně přípojek k rodinným domům v chodnících a vozovce:

 

·         v ulici Věry Junkové v úseku od křižovatky s ulicí Rumunská po čp. 223

 

·         v ulici Luční v úseku od čp. 297 po čp. 444.

 

 

V rámci stavby dojde k uzavírce chodníků a vozovky.

Zhotovitelem stavby je společnost I. SPZ s.r.o., se sídlem Kunětická 135, Cihelna, 530 09 Pardubice, IČ 005 28 749, odpovědná osoba: Milan Zahrádka, tel.: 602 459 612.


-------------------------


Umístění inženýrské sítě nn


V době od 12. 6. 2017 do 25. 6. 2017 budou prováděny výkopové práce na umístění vedení inženýrské sítě nn  v rámci stavby „Pardubice, Staročernská – úprava nn“ v chodnících:

 

1) v ulici V Lipinách v úseku od  křižovatky s ulicí Staročernská po čp. 361

 

2) v ulici Staročernská v úseku od křižovatky s ulicí V Lipinách po čp. 911

 

V rámci stavby dojde k uzavírce chodníků.
Zhotovitelem stavby je společnost Josef Kunc, se sídlem 539 72, Raná 42, odpovědná osoba: Zdeněk Málek, tel.: 775 010 296.

 

-------------------------

 

Dětský den s cukrárnou

 

Dne 10. 6. 2017 se bude konat akce „Dětský den“ v ulici Jana Zajíce u čp. 714 před cukrárnou „Mlsná palačinka.“ V rámci akce dojde k uzavírce parkoviště a jednosměrné místní komunikace.
Pořadatelem je Ivana Matušková, tel.: 605 488 548.

 -------------------------


Plynovodní přípojka - pokládka


 

V době od 16. 5. 2017 do 24. 5. 2017 budou prováděny výkopové práce na umístění plynovodní přípojky v ulici Hraniční mezi pozemkem parc. č. 483 a čp. 691. V rámci stavby dojde k uzavírce chodníků a úplné uzavírce vozovky.Zhotovitelem stavby je společnost Stavitelství Drážka, s  r. o., Na Drážce 531, 530 03 Pardubice, odpovědná osoba Roman Palata, tel. 603 573 417.

 -------------------------


Rekonstrukce chodníků

 

V době od 4. 4. 2017 do 9. 6. 2017 bude prováděna rekonstrukce chodníků v ulici Spojilská v úseku od křižovatky s ulicí V Zahrádkách po křižovatku ulice Spojilská s ulici Pod Zahradami a v ulici Pod Lipami v úseku od křižovatky s ulicí Spojilská po čp. 28. V rámci stavby dojde k uzavírce chodníků.

Zhotovitelem stavby je společnost Služby města Pardubic a. s., se sídlem Pardubice, Hůrka 1803, PSČ 530 02, IČ 252 62 572, stavbyvedoucím je Ing. Luděk Čapek, tel.: 777 783 220.

 

 -------------------------


Rekonstrukce plynovodu v ulici Zajíčkova

 

V době od 3. 4. 2017 do 5. 5. 2017 bude prováděna rekonstrukce plynovodu v ulici Zajíčkova. V rámci stavby dojde k uzavírce chodníků a částečné uzavírce vozovky (uzavírka po polovinách vozovky).

Zhotovitelem stavby je společnost GASCO spol. s  r. o., Dělnická 384, 530 03 Pardubice, stavbyvedoucím Václav Biňovec, tel. 602 449 367.

 -------------------------


Úplná uzavírka dotčených chodníků a parkovišť


V době od 17. 1. 2017 do 15. 5. 2017 bude prováděna druhá část stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina – Lokalita 5A“. Dojde k úplné uzavírce chodníků a přilehlých parkovišť v úseku od bytového domu čp. 984 – 986 k bytovému domu čp. 947 v ulici Jana Zajíce a dále podél bytového domu čp. 948 - 952 v ulici Josefa Janáčka.

 

Zhotovitelem stavby je společnost HABAU CZ s.r.o., České Budějovice, stavbyvedoucím Ing. Aleš Málek, tel. 608 957 894.

 

Stavbu dozoruje Eva Klívarová, odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic, tel: 466 859 422.

 

 -------------------------

 

 

Farmářské trhy 2017

 

V době od 14. 1. 2017 do 30.12. 2017 budou každou sobotu na Dubině probíhat veřejné trhy. Dojde k uzavírce místní jednosměrné komunikace v ulici Jana Zajíce v úseku od objektu čp. 946 po objekt trafostanice společnosti ČES Distribuce, a.s. a to od pátku 20.00 h. do soboty 13.00 h.

 

Pořadatelem trhů je Městský obvod Pardubice III, tel.. 466 799 138


-------------------------


Uzavírka chodníků a parkovišť na Dubině 


V době od 1. 11. 2016 do 30. 12. 2016 bude prováděna první část stavby Regenerace panelového sídliště Dubina – Lokalita 5A“. Dojde k úplné uzavírce chodníků a částečně i přilehlých parkovišť v úseku od bytového domu čp. 984 – 986 k bytovému domu čp. 947 v ulici Jana Zajíce a dále podél bytového domu čp. 948 - 952 v ulici Josefa Janáčka.

 

Zhotovitelem stavby je společnost HABAU CZ s.r.o., České Budějovice, stavbyvedoucím Ing. Aleš Málek, tel. 608 957 894.

 

Stavbu dozoruje Eva Klívarová, odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic, tel: 466 859 422.

 -------------------------


 

Změna termínu uzavírky:

 

Ve dnech 27. 10. 2016 – 30. 10. 2016 bude uzavřena křižovatka ulic Hostovická a Průmyslová – Černá za Bory z důvodu výstavby okružní křižovatky. Objízdná trasa povede ulicí Průmyslovou na ulici Dašická dále po silnici II/322 – Zminný – dále povede silnicí II/340 směr Úhřetická Lhota.


Křižovatka HostovickáxPrůmyslová uzavřena

 

Ve dnech 19. 10. 2016 – 25. 10. 2016 je naplánovaná uzavírka křižovatky ulic Hostovická a Průmyslová – Černá za Bory

z důvodu výstavby okružní křižovatky. Objízdná trasa povede ulicí Průmyslovou na ulici Dašická dále po silnici II/322 – Zminný – dále povede silnicí II/340 směr Úhřetická Lhota.

 

 

 ------------------------- 

 

 

Uložení kanalizační přípojky v ul. Hraniční

V období  od   13. 9. 2016  – 21. 9. 2016 budou  probíhat v ulici Hraniční před pozemkem parc. č. 483 stavební  práce v chodníku a vozovce z důvodu uložení vodovodní a kanalizační přípojky. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky chodníku a částečné uzavírky vozovky,

zodpovědná osoba:  Stavitelství Drážka, s.r.o. - Roman Palata, tel.: 603 573 417.  

 

  

 

 ------------------------- 

 


Budování parkovacích míst v ul. Blahoutova

V období  od   14. 9. 2016  –  20. 10. 2016 bude probíhat stavební akce „Vybudování parkovacích míst a nových sjezdů před Domovem pro seniory“ v ulici Blahoutova.  V rámci této stavby dojde k částečné uzavírce jednoho jízdního pruhu v úseku mezi čp. 646 – 649.

Stavbu provádí:  MIROS MAJETKOVÁ a.s., zodpovědná osoba Milan Plíhal, tel.: 721 820 882.

 

 

 ------------------------- 

 

Uzavírka parkovišť u čp. 1015 v ulici Na Drážce

  

V období  od    11. 7. 2016  –   10. 8. 2016 bude probíhat v ulici  Erno Košťála v úseku od objektu čp. 1015 po výjezd na místní komunikaci v ul. Dubinská  oprava krytu místní komunikace. V rámci těchto stavebních prací dojde i k uzavírce přilehlých parkovišť.  Stavbu provede společnost BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, IČ 632 17 139, zodpovědná osoba: Pavel Rykl, tel.: 736 629 104.  

 

 

------------------------- 

 

Uzavírka železničního přejezdu Dašická

Dne 29. 6. 2016 od 7:00 – 20:00 plánuje společnost AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 uzavírku železničního přejezdu (P4903) – silnice č. II/355, ul. Dašická, Pardubice z důvodu jeho opravy.

-------------------------

Oprava chodníku Na Drážce čp. 345 – 358 a čp. 1535 – 1564

V době od 20. června 2016 do 29. července 2016 dojde k uzavření  chodníku a parkovišť v ulici Na Drážce v úseku od čp. 418 po čp. 351 z důvodu  rekonstrukce tohoto chodníku.

V době od od 15. července 2016 do 31. srpna 2016 dojde k uzavření  chodníku a parkovišť v ulici Na Drážce v úseku od od čp. 352 po ul. Ve Stezkách z důvodu  rekonstrukce tohoto chodníku.

Zhotovitelem  je společnost  Služby města Pardubic a. s., se sídlem  Hůrka 1803, 530 0 2  Pardubice, stavbyvedoucím  je  Ing. Luděk Čapek, tel.  777 783 220.  
Kontaktní osoba za MO Pardubice III:

-------------------------


Chodník v ul. Zajíčkova

 

V období  od   9. 5. 2016  –   9. 6. 2016 budou  probíhat v ulici Zajíčkova před čp. 998 stavební  práce v chodníku z důvodu opravy vodovodní přípojky a dále bude na místní komunikaci - vozovce umístěn kontejner. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky chodníku a umístění kontejneru za částečné uzavírky komunikace, zodpovědná osoba  Jiří Čížek, Zajíčkova 998, Pardubice.  

 

 -------------------------

Oprava ploch u garáží

 

V období  od   4. 5. 2016  –  15.  7. 2016 bude probíhat stavební akce „Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice“  - etapa 5 za uzavírky  příjezdové účelové  komunikace  v areálu garáží. Stavbu provádí:  Služby města Pardubic a.s., zodpovědná osoba Ing. Luděk Čapek, tel.: 777 783 220, stavební dozor Ing. Lenka Vacinová 737 266 764.  

 

-------------------------


Páteční Farmářské trhy na Dubině


Každý pátek od 20:00 do soboty 13:00 v období od 5. března do 24. prosince 2016  dojde k  uzavírce  jednosměrné místní  komunikace a přilehlých chodníků v ulici Jana Zajíce  v centru Dubina, v úseku od objektu čp. 946 po objekt trafostanice,  z důvodu  konání farmářských trhů.  Pořadatelem farmářských trhů je Městský obvod Pardubice III a zodpovědnou osobou za  konání trhů je Stanislav Pejcha, tel. 775 411 130.

-------------------------


Uložení optického kabelu


V době od  11. 2. 2016  do  20. 2. 2016  dojde k  uzavírce místních  komunikací - chodníků v ulici Lidmily Malé, před bytovým domem čp. 817 a z boční strany bytového domu čp. 817,

z důvodu uložení inženýrské sítě - optického kabelu. Zodpovědnou osobou za zvláštní užívání komunikací je Bc. Miloš Houf, tel. 731 925 708 


-------------------------


Rekonstrukce plynovodu Pod Lipami

 

V době od 23. 11. 2015 do  2. 12. 2015  dojde k uzavření  jednoho jízdního pruhu místní komunikace  a chodníku v ulici Pod  Lipami, v úseku  mezi čp. 28 a čp. 35  z důvodu  rekonstrukce  plynovodu. Zhotovitelem  je společnost   GASCO spol. s r.o.,  Dělnická 384, Pardubice,  zodpovědnou osobou je Václav Biňovec, tel.  602 449 367.    


--------------------------


Rekonstrukce plynovodu Pod Zahradami

 

V době od 12. 11. 2015 do 15. 12. 2015  dojde k úplnému  uzavření místní komunikace v ulici Pod Zahradami, v úseku od  křižovatky s ulicí Ve Stezkách po čp. 709 z důvodu  rekonstrukce  plynovodu. Zhotovitelem  je společnost  I. SPZ s.r.o., se sídlem Kunětická 135, Cihelna, 530 09 Pardubice,  zodpovědnou osobou j Milan Zahrádka, tel. 602 459 612.      

--------------------------

Oprava chodníku Na Drážce čp. 1564 - 1538

V době od 29. 10. 2015 do 30. 11. 2015 bude prováděna stavba „Oprava chodníku Na Drážce čp. 1564 - 1538, Pardubice“.

 

V 1. etapě v termínu od 29. 10. 2015 do 14. 11. 2015 bude uzavřen podélný chodník včetně přilehlého parkoviště v úseku od čp. 1564 po vjezd k čp. 1558.

 

Ve 2. etapě v termínu od 9. 11. 2015 do 30. 11. 2015 bude uzavřen podélný chodník od čp. 1558 po čp. 1538 včetně přilehlého parkoviště a vjezdů k čp. 1558 a k čp. 1555.

 

Zhotovitelem jsou Služby města Pardubic a.s., stavbyvedoucím Ing. Luděk Čapek, tel. 777 783 220, technickým dozorem stavebníka Ing. Lenka Vacinová, tel. 737 266 764.

--------------------------

 

Ulice na Drážce - čp. 1551 a 1552

Jeden den v termínu od 25. 11. 2015 do 4.  12. 2015  na dobu max. 5 hodin dojde k  úplnému  uzavření  vozovky  a přilehlých parkovišť  mezi čp. 1551 a 1552  v ulici Na Drážce  z důvodu umístění mobilního jeřábu pro demontáž technologického kontejneru a příslušenství ze střechy bytového domu čp. 1549 - 1551.  Sedm dnů před termínem uzavření vozovky musí žadatel umístit dopravní značení. Žádatelem je společnost  ARBOR, spol. s r.o., něm.ARBOR GmbH, se sídlem Kutná Hora – Karlov 196 zodpovědnou osobou je  Luboš  Hanzelín, tel.  602 460 264.      

--------------------------

INFORMACE O ÚPNÉ UZAVÍRCE ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy povolil v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení – žadateli:

právnické  osobě: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem:  K Vápence 2677, 530 02, Pardubice – Zelené Předměstí

IČ:   5253361 

ÚPLNOU uzavírku silnice č. II/355 v Pardubicích - Slovany - železniční přejezd č. P4903

Termín uzavírky: 19.9.2015 / 06:00 hod. -   22.9.2015 / 24:00 hod.

Objízdná trasa je po silnici č. II/322 Staročernská ul. – III/2983 Černá za Bory – II/355 Průmyslová ul. – II/355 Dašická ul., obousměrná.

Vozidlům s předností jízdy (§ 41 a násl. a § 42 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu) nebude průjezd umožněn.

--------------------------

Uzavírka v ulici V Lipinách

Ve dnech 18.9.2015 – 21.9.2015 dojde k úplné uzavírce místní komunikace – vozovky v ulici V Lipinách v úseku od křižovatky s ulicí Raabova po křižovatku s ulicí Lánská z důvodu umístění jeřábu a nákladního vozidla pro žadatele Rudolfa Rabase.

--------------------------

Uzavírka železničního přejezdu ul. Dašická

Ve dnech19. 9. 2015( od 6:00) -21. 9. 2015(do 24:00) se plánuje úplná uzavírka železničního přejezdu  na silnici II/355 v ul. Dašická, Pardubice z důvodu údržbových prací na přejezdu. Objízdná trasa povede po silnicích II/322 Staročernská – III/2983 Černá za Bory – II/355 Průmyslová – II/355 Dašická. Stavbu bude provádět společnost Chládek a Tintěra Pardubice a. s.

Odpovědná osoba  – Ing. Martin Filip, tel.:724 403554

--------------------------

Rekonstrukce horkovodu v ul. Erno Košťála

V době od 22. 6. 2015 do  20. 8. 2015 bude společnost MATEX HK s.r.o. provádět rekonstrukci horkovodu v ulici Erno Košťála v části od dětského hřiště u ZŠ Dubina, podél bytového domu čp. 957 - 958 až k čp. 980. Zároveň dojde k  uzavírce  chodníku a parkoviště před č. 957.

Zodpovědná osoba za stavbu - Roman Korec, tel.: 602 446 134.

--------------------------

Stezka pro chodce a cyklisty Hůrka

V době od 21. 5. 2015 do  22. 5. 2015  dojde k uzavření společné stezky pro chodce a cyklisty v ulici Hůrka – v úseku od přechodu pro chodce naproti objektu čp. 874 po přechod pro chodce u objektu Služby města Pardubice a. s., na pozemcích 2986/2, 2986/3 a 2986/10 v katastrálním území Pardubice z důvodu pokládky živičné vrstvy sjezdu v rámci stavby „Rozšíření obchodně-servisního areálu skupiny BARTH“.

Zhotovitelem  je společnost M – STAV CZ s.r.o., se sídlem Husova 1805, Bílé Předměstí, Pardubice. Stavbyvedoucím je Petr Mrázek, tel. 731 155 284.

--------------------------

Ve Stezkách

a) V době od 22. 4. 2015 do 24. 5. 2015 budou uzavřeny chodníky v ulici Ve Stezkách v úseku od křižovatky s ulicí Rumunská po křižovatku s ulicí Pod Zahradami z důvodu jejich rekonstrukce. 

b) V době od 25. 5. 2015 do 31. 5. 2015 bude uzavřena vozovka v ulici Ve Stezkách v úseku od křižovatky s ulicí Rumunská po křižovatku s ulicí Pod Zahradami z důvodu pokládky nového krytu  komunikace. 

Zhotovitelem  stavby je společnost I. SPZ s.r.o., 

za stavbu zodpovídá Mgr. Luděk Rulík, tel.608 027 527

--------------------------

Bartoňova ul.

2/ V době od 27. 4. 2015 do 14. 6. 2015 bude prováděna  rekonstrukce teplovodu v ulici Bartoňova čp. 826, 827 - 830, 831, 832, 833, 835, 841, 845,849 aulici Lidmily Malé čp. 817,818 a823.
Zhotovitelem stavby je společnost Poor a.s.,
stavbyvedoucím Miroslav Orlík, tel.  602489 631.

--------------------------

V době od 20. 4. 2015 do 15. 5. 2015 bude prováděna  rekonstrukce plynovodního vedení v ulici Lesní (celá ulice) a ulici V Zahrádkách od ulice Spojilská po čp. 519. Průjezd ulicemi bude zachován.

Zhotovitelem  je společnost GASCO spol. s r.o.
Stavbyvedoucím Jaroslav Lauterkranc, tel.  602 421 066

--------------------------   

Společnost Služby města Pardubic a. s. provádí rekonstrukce chodníků v ulicích:

- Na Kopci v úseku od ulice  Pod Lipami po ulici Spojilská - levá strana v době od  20.4. do  8.5.2015       

- Pod Lipami v úseku od ulice  Na Kopci po ulici Spojilská - pravá strana v době od  4.5. do  29.5.2015       

- Spojilská v úseku od ulice  Pod Lipami po rod. dům čp. 1095 - pravá strana v době od  25.5.  do  21.6.2015

Rekonstrukce se provádí za uzavírky chodníků.
Stavbyvedoucím je Ing. Luděk Čapek, tel.: 777 783 220. 

--------------------------

Uzavírka chodníků a vozovky Ve Stezkách..

Ve dnech od 30. března – 17. dubna 2015 proběhne v části ulic Ve Stezkách, Luční a Pod Zahradami pokládka nového krytu chodníků a vozovky v rámci stavby opravy plynovodního vedení (viz situační výkres).
Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky chodníků a vozovky.

Stavbu provádí: František Maryško, tel.: 603 532 305.

--------------------------

Stezka pro chodce a cyklisty

Ve dnech od 22. 10. 2014 do 24. 11. 2014 bude uzavřena společná stezka pro chodce a cyklisty v úseku od čp. 1798 po čp. 1805 v ulici Hůrka z důvodu výstavby odbočovacích pruhů do Autocentra BARTH a.s. Náhradní trasa bude vyznačena dopravním značením a povede po účelové komunikaci v areálu Autocentra a přes přilehlou zeleň.

Investorem akce je společnost BARTH - media, a. s., se sídlem Hůrka 1798, Pardubice.

--------------------------

Ve dnech od 27. 10. 2014 – 25. 1. 2015 proběhnou v části ulic Ve Stezkách, Luční a Pod Zahradami stavební práce na rekonstrukci plynovodního vedení včetně přípojek k rodinným domům (viz situační výkres). Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky chodníků a vozovky.

Stavbu provádí: I. SPZ s.r.o., odpovědný pracovník – František Maryško, tel.: 603 532 305.
Investorem akce je společnost RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno.

---------------------------

Ve dnech od 13. 11. 2014 do 20. 11. 2014 by měly proběhnout stavební úpravy silnice I. třídy č. I/36 u Služeb města Pardubic. Stavební práce se týkají rozšíření silnice I/36 o odbočovací pruhy včetně vybudování přechodového ostrůvku. Stavba bude realizovaná za částečné uzavírky silnice, provoz bude řízen světelnou signalizací případně pracovníky stavby.

Stavbu provádí: M – STAV CZ s.r.o., odpovědný pracovník – Petr Mrázek, tel. 731 155 284.
Uzavírku povoluje Krajský úřad Pardubického Kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Investorem akce je společnost BARTH - media, a. s., se sídlem Hůrka 1798, Pardubice.

---------------------------

Ve dnech od 18. 11. 2014 do 5. 12. 2014 proběhnou stavební práce - předláždění krytu chodníku v ulici Dašická, v úseku od ulice K Pardubičkám po čp. 169. Z tohoto důvodu dojde k úplné uzavírce chodníku.

Stavbu provádí: Lukáš Zahrádka, tel.: 777 859 900.
Investorem je Městský obvod Pardubice III.