Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dopravní omezení

Uzavírky

V době od 6. 4. 2021 do 31. 5. 2021 dojde k úplné uzavírce místní komunikace – chodníku v ulici Sezemická v úseku od křižovatky s ulicí Věry Junkové po křižovatku s ulicí Bezdíčkova. Uzavírka proběhne z důvodu opravy chodníku.

Odpovědná osoba: společnost Služby města Pardubic a. s., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, IČ 252 62 572

Uzavírky

V době od 16. 3. 2021 do 15. 5. 2021 dojde k úplné uzavírce místních komunikací – chodníků v ulici Pod Studánkou před čp. 752 a čp. 754. Dubové návrší před čp. 749 a z boční strany čp. 732. V ulici Dubinská dojde k úplné uzavírce chodníku a částečné uzavírce parkoviště před čp. 723 – 725. Uzavírka proběhne z důvodu provedení výkopových prací na umístění optické sítě.

Odpovědná osoba: společnost VV & J s.r.o., se sídlem Vinařického náměstí 206, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 608 37 462

Uzavírky

V době od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 dojde k úplné uzavírce místních komunikací – chodníků, vozovky a parkoviště v ulici Erno Košťála, v úseku od čp. 1004, podél čp. 1006 – 1007 přes vozovku a parkoviště k trafostanici z důvodu provedení výkopových prací při rekonstrukci trasy kabelového vedení VN.

Odpovědná osoba: společnost Josef Kunc, se sídlem 539 72 Raná 42, IČ 70162221

Uzavírky

V době od 18. 1. 2021 do 18. 4. 2021 dojde k úplné uzavírce chodníku a částečné uzavírce společné stezky pro chodce a cyklisty v ulici K Pardubičkám, v úseku od oplocení dráhy ke trafostanici důvodu provedení výkopových prací na umístění vedení nn

Odpovědná osoba: společnost MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČ 259 68 807