Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chcete zasadit svůj vlastní strom?

Chcete zasadit svůj vlastní strom?

Děkujeme Vám, za váš zájem vysadit si svůj vlastní strom na území Městského obvodu Pardubice III, pomůžete tím nejen sobě a svým dětem, ale i životnímu prostředí.

První krok jste již učinili – v situaci jste si našli vhodné místo pro výsadbu stromu nebo keře.

Druhý krok – je nutné, abyste navštívili odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III (tel. 466 799 141), kde s vámi bude vybrán vhodný strom pro dané místo.

Před výsadbou nových stromů se musí zvážit plánované budoucí využití pozemku, s ohledem na připravované investiční akce, umístění vysazovaných dřevin v blízkosti bytových domů a s ohledem na jejich vzrůst v dospělosti. Výsadba by měla zlepšit kvalitu bydlení v dané lokalitě a ne ji naopak zhoršit. Podmínkou úspěšnosti výsadby je též vhodná volba druhu, ale i faktor náročnosti na zavlažování.

Třetí krok - je nutné, abyste se rozhodli, za jakých podmínek chcete výsadbu provést.

Možnost 1: Po získání souhlasu vlastníka pozemku (zastupuje Magistrát města Pardubic) si zakoupíte dohodnutý druh stromu a provedete jeho výsadbu na dohodnutém místě, včetně jeho ukotvení, hnojení a pravidelné zálivky. Strom se po jeho vysazení stane vlastnictvím města Pardubice, jelikož bude dle platného občanského práva součástí pozemku, z něhož bude vyrůstat jeho kmen.

Možnost 2: Uzavřete s městským obvodem darovací smlouvu sjednanou za účelem darování finančních prostředků určených na nákup a výsadbu dané dřeviny. Vše za vás zajistí městský obvod a sdělí vám, kdy bude realizována výsadba, které se můžete zúčastnit. Následnou povýsadbovou péči včetně pravidelné zálivky zajistí městský obvod.