Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Voličské průkazy pro 2. kolo

Volba prezidenta 2018.

vp-volba-prezidenta-2018_crop_1516091704.jpg

V pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018 se ve standardních hodinách (pátek 14:00  – 22:00 hodin; sobota 08:00 – 14:00 hodin) uskuteční 2. kolo volby prezidenta České republiky.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Voličské průkazy

Při volbě prezidenta České republiky může volič hlasovat na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu. Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu u „svého“ obecního úřadu příslušného dle místa jejich trvalého pobytu v těchto formách a termínech:

  •  PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 19. ledna 2018 do 16.00 hodin (do této doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena). Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (= volič žádost např. zaslal poštou). V této souvislosti připomínáme, že ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku. Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).
  • OSOBNĚ - na našem úřadě nejpozději do středy 24. ledna 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.