Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Přistavování kontejnerů 2018

Harmonogram termínů na území MO Pardubice III.

VOK 2018

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery jsou určené pouze pro tzv. objemný odpad - tedy nábytek, matrace, linolea, odpad z běžného vyklízení domácností.

Do kontejnerů nepatří:

- zeleň, větve

- stavební suť, střešní tašky, keramika...

- pneumatiky

- nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit... atd)

- elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika...)

- odpad, který je možno uložit do běžných separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír)