Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Poplatek za komunální odpad a ze psů pro rok 2019

popelnice.jpg

Částka v roce 2019 zůstává stejná.

 

Sazba poplatku za TKO pro rok 2019 zůstává stejná jako v předchozích letech, a to ve výši 500,- Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost poplatku je do 30. dubna 2019.

Poplatek ze psů pro rok 2019 zůstává též ve stejné výši jako v letech předešlých, tedy 1.200,- Kč za rok a psa (jehož držitel má trvalý pobyt či sídlo v panelovém či bytovém domě) či 200,- Kč za rok a psa (jehož držitel má trvalý pobyt či sídlo v rodinném domě nebo je poživatelem sirotčího, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a tento důchod je jeho jediným příjmem).  Poplatek je splatný do 15. března 2019.  Pokud sazba poplatku činí za jednoho psa více jak 400,- Kč, je možno poplatek hradit ve dvou stejných dohodnutých splátkách se splatností k 15. březnu a 15. srpnu roku, nebo ve čtyřech dohodnutých splátkách k 15. březnu, 15. květnu, 15. srpnu a k 15. listopadu.

Úřad městského obvodu bude občanům složenky k placení místních poplatků distribuovat do jejich domovních schránek v měsíci únoru 2019.

Pokud nebudou domovní schránky řádně označeny, mohlo by se stát, že složenky nebude možné doručit. Neobdržení složenky ovšem poplatníka nezbavuje povinnosti místní poplatek hradit. Ke splnění poplatkové povinnosti není ani nutné čekat až na obdržení složenky.

V této souvislosti žádáme občany o překontrolování a dooznačení své schránky tak, aby na schránce byly uvedeny všechny osoby, které mají v konkrétní nemovitosti nahlášen trvalý pobyt, zejména pokud mají jiné příjmení. Tento problém vzniká např. v případech, kdy rodiče přihlašují své děti k trvalému pobytu k prarodičům, apod.

Poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983 (nelze platit platební kartou) v provozních hodinách, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Pro rychlejší vyřízení je vhodné složenku přinést s sebou.  

Další možností pro zaplacení je složenkou nebo bankovním převodem dle dispozic na složence. Při placení převodem dbejte prosím zvýšenou pozornost na správné uvedení čísla účtu a variabilního symbolu pro správné přiřazení platby.