Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Otevření nového separačního dvora na území města Pardubic

sberny-dvur.png

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o otevření nového, v pořadí již devátého separačního dvora na území města Pardubic.
Separační dvůr je umístěn v ulici Na Staré Poště, č.p. 2903 a jeho provoz bude spuštěn od 21.1.2019. Otevírací doba bude: pondělí, středa, pátek od 13,00 do 17,00 hod, v sobotu od 8,00 do 12,00 hod.


Rozsah možností ukládání odpadů jsme se snažili maximalizovat a je tedy možné na tomto sběrném dvoře uložit téměř kompletní škálu odpadů vytříděných z domovního odpadu.
Na sběrném dvoře je tedy možné uložit do oddělených nádob následující druhy odpadů: objemný odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…), stavební suť a keramiku, pneumatiky bez disků, kovy, zeleň, větve, plasty, sklo, papír, nebezpečné dopady z domácností a provozu automobilů.
Současně je sběrný dvůr i místem zpětného odběru elektrozařízení a přijímá všechny druhy vysloužilých elektrospotřebičů (lednice, pračky, televize, počítače, drobné elektrospotřebiče, monočlánky, úsporné a trubicové zářivky… atd.). Další podmínky a požadavky pro příjem odpadů na separační dvory naleznete na www.smp-pce.cz

 

Děkujeme za dosavadní důvěru a těšíme se na vzájemnou spolupráci
Služby města Pardubic a.s.