Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Otevření herní sestavy drak v ulici Bartoňova 835 - 839

Drak

V ulici Bartoňova před bytovým domem čp. 835 – 839 je oplocená plocha nazvaná „Centrum volného času Dubina“ ve které je od roku 2014 umístěna dřevěná herní sestava DRAK, která od svého vzniku odolává povětrnostním vlivům, a jejich působením se na ní vyskytují závady, které se snažíme pravidelně odstraňovat.

Městský obvod má propracovaný systém kontrol a následných oprav všech herních zařízení ve své správě, sestavy DRAK nevyjímaje.

Bohužel na konci roku 2018 bylo zjištěno, že závady na sestavě DRAK byly v takovém rozsahu, že DRAK jako celek již nebyl bezpečný a neodpovídal požadavkům příslušných norem. Při nezávislé odborné kontrole sestavy provedené za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení byly zjištěny změny v takovém rozsahu, že sestava byla posouzena jako nevyhovující. Při kontrole zařízení byly pozorovány známky tlení, které by mohly vést ke snížení nosnosti sestavy jako celku. Odborně způsobilou osobou bylo doporučeno provedení výměny tlejících částí za nové. Z těchto důvodu byl městský obvod jako provozovatel nucen v prosinci 2018 tuto sestavu dočasně uzavřít. Na konci ledna tohoto roku byla oprava zařízení dokončena. Ovšem to neznamenalo, že sestava byla zcela bezpečná.

Pro stoprocentní jistotu její bezpečnosti jsme zadali provedení kontroly odborně způsobilou osobou před jejím uvedením do provozu. Bylo zjištěno, že DRAK je nyní v pořádku a může být opět užíván k účelům, k nimž je určen.

Přejeme hodně zábavy a pěkného počasí na hřištích a sportovištích na území Městského obvodu Pardubice III.