Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Omezení vstupu"Dubinský les"

Fotografie lesa

 

OMEZENÍ VSTUPU „DUBINSKÝ LES“

 

Z důvodu provedení nahodilé těžby bude v části lesa, v lokalitě „Dubinský les“ (viz příloha), zakázán vstup do lesa dle ust. § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 289/1995 Sb.,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Nahodilá těžba ve zmíněné lokalitě bude prováděna v období cca 11. 3. – 31. 3. 2019. U přístupových cest k této lokalitě budou vyvěšeny informační cedule o zákazu vstupu. Nahodilou těžbou dojde především k odstranění smrků napadených lýkožroutem smrkovým. Po provedení nahodilé těžby a odvozu dřevní hmoty dojde v lokalitě v průběhu roku k podrcení zbylé dřevní hmoty. Vzniklá holina bude na jaře r. 2020 osázena stanovištně vhodnými dřevinami, kterými jsou např. dub, buk, javor, lípa, modřín, atd.