Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Od 12. 4. 2021 se mění pravidla v naší knihovně na Dubině

logo knihovna Dubina MO Pardubice III

KNIHOVNA na DUBINĚ

PRAVIDLA KNIHOVNY PRO REGISTROVANÉ ČTENÁŘE od 12. 4. 2021 - VÝDEJNÍ OKÉNKO

Pro knihovnu platí následujícím pravidla:

1. Vstup do knihovny (k výdejnímu okénku) je povolen jen registrovaným čtenářům. Nový zájemce o registraci by měl předem telefonicky kontaktovat knihovnice nebo je možná registrace na webových stránkách knihovny.

2. Činnost knihovny je omezena pouze na objednané výpůjční služby knih či časopisů, včetně jejich vrácení. Ostatní služby není možné využívat. Deskové hry se prozatím půjčovat nebudou.

3. Registrovaný čtenář si objedná knihy k vypůjčení v knihovně telefonicky, e-mailem či přes sociální sítě. Knihy lze donést na žádost ke čtenáři (senior, seniorka s omezenou pohyblivostí) domů. Vše se řeší domluvou s knihovnicí.

4. K výdejnímu okénku budou čtenáři přistupovat jednotlivě, vždy po vyzvání knihovnice a to v počtu 1 ČTENÁŘE V URČENÉM PROSTORU. Čtenář je povinen respektovat pokyny knihovnic.

5. VEŠKERÉ ÚKONY V CELÉM OBJEKTU KNIHOVNY REGISTROVANÝ ČTENÁŘ ČINNÍ S OCHRANOU ÚST A NOSU, pouze respirátor třídy FFP2 nebo KN95)!!!

6. PŘI VSTUPU DO KNIHOVNY JE ČTENÁŘ POVINEN POUŽÍT DEZINFEKCI RUKOU.

7. Vrácené knižní dokumenty budou po dobu 5 dnů uloženy v karanténě, následně budou knihy odepsány z konta čtenáře. Poté jsou knihy k dispozici pro vypůjčení. Rezervace knih a Meziknihovní výpůjční služba je obnovena.

8. SLUŽBY KNIHOVNY JSOU URČENY ČTENÁŘŮM BEZ ZJEVNÝCH RESPIRAČNÍCH PROBLÉMŮ A PRO ČTENÁŘE, KTEŘÍ NEMAJÍ NAŘÍZENOU POVINNOU KARANTÉNU.

9. Prosíme, zůstaňte v případě nemoci doma a kontaktujte nás na tel. 466 264 313 nebo 731 198 161.