Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

INFO O PŘIPRAVOVANÉ STAVBĚ – oprava chodníku v ulici Luční

V termínu od 29. července 2019 do 31. srpna 2019 bude prováděna stavba „Oprava chodníku v ulici Luční od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční, Pardubice“. Stávající podélný chodník a jednotlivé vjezdy z betonových dlaždic budou zrekonstruovány a provedeny ze zámkové dlažby.

Z důvodu provádění stavebních prací ve výše uvedeném termínu nebude po určitou dobu možný vjezd do nemovitostí čp. 992, čp. 976, čp. 1087, čp. 1134, čp. 1437 a čp. 738 (přesný termín bude upřesněn při realizaci jednotlivých vjezdů). Přístup k přilehlým nemovitostem bude zajištěn.

Prosíme Vás o vstřícnost a shovívavost při provádění prací a o zvýšenou pozornost při průchodu stavbou, kdy tak činíte na vlastní nebezpečí a berete na sebe riziko případného úrazu. Zhotovitelem stavby jsou Služby města Pardubic a.s., stavbyvedoucím Ing. Luděk Čapek a technickým dozorem stavebníka Ing. Lenka Vacinová.