Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Autovraky a odstavená vozidla

autovrak UMO III

Problematika autovraků a dlouhodobě odstavených vozidel na pozemních komunikacích je poměrně složitá, a to s ohledem na proces, který musí odpovídat příslušným zákonným ustanovením.

V zákoně o pozemních komunikacích je uvedena definice autovraku, která určuje, zda se jedná skutečně o vrak.  S jistotou toto může stanovit až soudní znalec. Ten posoudí technický stav vozidla v návaznosti na platné právní předpisy.

U této skupiny „vozidel“ často není znám vlastník či provozovatel vozidla, což poměrně komplikuje proces odstraňování vozidel, který probíhá ve správním řízení. V tomto řízení se musí ustanovit opatrovník, který bude neznámou osobu zastupovat. Největším problémem je skutečnost, že tento opatrovník by měla být osoba s obdobným zájmem, což je prakticky nemožné. Dochází tak i k několika letým průtahům správního řízení a autovrak tak nelze odstranit.

Pokud víme, komu vozidlo-vrak patří, postupuje se stejně jako u dlouhodobě odstavených vozidel, viz. níže.

Za odstavené vozidlo se považuje vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nemá provedenou technickou kontrolu a je tak nezpůsobilé k provozu na pozemní komunikaci.

Městský obvod jako vlastník místních komunikací, do nichž patří i parkoviště, řeší odstavená vozidla na základě vlastních zjištění, podnětů městské policie, ale i na základě podnětů občanů, za což jim patří poděkování.

Než dojde k odstranění vozidla z pozemní komunikace je nutné dodržet kroky, které musí být v souladu s příslušnou legislativou. Několik z nich vám nyní přiblížíme.

Na dlouhodobě odstavené vozidlo je vlastníkem komunikace vylepena výzva provozovateli vozidla k odstranění tohoto vozidla z komunikace.

Pokud není vozidlo z komunikace odstraněno, musí projít identifikací městské policie, poté prověřením provozovatele vozidla odborem dopravy, oddělením registru vozidel Magistrátu města Pardubic.

Dále vlastník komunikace vyzve provozovatele vozidla, aby zajistil technickou kontrolu vozidla. Vlastník komunikace po marném uplynutí dvou měsíců od doručení výzvy zadokumentuje nezměněný stav vozidla na místě a zajistí odstranění a odstavení vozidla na náklady vlastníka vozidla.

Někteří vlastníci dlouhodobě odstavených vozidel si na výzvu městského obvodu svá vozidla sami odstranili, a tím uvolnili parkovací stání.

Přesto, že je tato problematika složitá činíme kroky k tomu, aby odstavená vozidla nezabírala místa na našich parkovištích. Více než polovinu takto zjištěných vozidel se nám již podařilo z těchto komunikací odstranit. I nadále se snažíme zákonnou cestou řešit další odstavená vozidla.

Městský obvod Pardubice III