Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stezka od křižovatky U Josefa

Popis akce

zahájení: červen 2020
dokončení: srpen 2020 
zhotovitel: TIMRA s.r.o.
autor studie: Ing. Jindřich Kmoníček
projekt: Ing. Petr Novotný, Ph. D., MBA

Návrh

Předmětem projektu je stezka pro pěší a cyklisty propojující okružní křižovatku U Josefa (resp. ulici Studentskou) s veřejně přístupnou komunikací v areálu Univerzity Pardubice, která vede kolem budovy tělocvičen směrem ke zdymadlu.

Je navržena stezka šířky 3 m, v začátku vedená rovnoběžně mezi prostorem nového parkoviště za výškovou budovou Univerzity Pardubice a ulicí ke zdymadlu. Stezka překonává příkop v oblasti mostku na novém násypu. Celková délka úseku je 85 m, maximální stoupání (klesání) je 6,0% na délce 31 m.

Součástí studie je rovněž nové pěší propojení do ulice Kunětické (dlážděná část ke zdymadlu).

Stezka přechází stávající komunikaci k tělocvičně a dále pokračuje jako chodník v délce 65 m k novému parkovišti pod rektorátem, kde se napojuje na stávající široký chodník procházející středem parkoviště směrem ke Stavařovu. Tato část je již dokončena jako investice Univerzity Pardubice.

Akce je realizována současně se stezkou ke zdymadlu jako součást Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace v rámci 34. výzvy k předkládání projektových záměrů, jenž má vazbu na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - integrované projekty ITI. 

Rekapitulace (Kč):

Komunikace a zpevněné plochy 905 240,11
Veřejné osvětlení 230 316,-
Vedlejší rozpočtové náklady 73 300,-
Cena celkem 1 208 856,11
Cena celkem včetně DPH 1 462 715,89