Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stezka ke zdymadlu

Popis akce

zahájení: červen 2020
dokončení: srpen 2020 
zhotovitel: TIMRA s.r.o.
projekt: PRODIN a.s.

Návrh

Předmětem projektu je novostavba cyklostezky se smíšeným provozem pěších a cyklistů v délce 150 m v úseku od hráze podél Labe u zdymadla, směrem k areálu tělocvičny Univerzity Pardubice a výstavbu nového veřejného osvětlení podél nové cyklostezky. Stezka naváže na stávající veřejně přístupnou komunikaci v areálu Univerzity Pardubice, která nyní vyúsťuje na dlážděnou vozovku ke zdymadlu.

Nová stezka umožní pěším a cyklistům komfortnější spojení mezi zdymadlem lokalitou Stavařova a Cihelny. 

Akce je realizována současně se stezkou od křižovatky U Josefa jako součást Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace v rámci 34. výzvy k předkládání projektových záměrů, jenž má vazbu na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - integrované projekty ITI. 

Rekapitulace (Kč):

Komunikace a zpevněné plochy 939 392,-
Veřejné osvětlení 339 356,23
Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,-
Cena celkem  1 346 748,23
Cena celkem včetně DPH 1 629 565,36