Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stavařovská spojka

projekt:

Ing. Hynek Seiner

Záměr

Předmětem projektové dokumentace je pěší komunikace propojující sídliště Stavařov (čp. 85) a nové zpevněné plochy v okolí rektorátu Univerzity Pardubice, včetně doplnění veřejného osvětlení. V současné době je chodník několikrát zalomený, úzký a opatřený nelogickým zábradlím. V rámci nového řešení bude trasa napřímena a chodník bude současně napojen na novou pěší komunikaci vedoucí středem parkoviště pod rektorátem směrem k tělocvičnám Univerzity Pardubice a výhledově na další zamýšlené stavby stezek v této lokalitě.