Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Parter u knihovny

Parter u knihovny - původní stav

Popis akce

zahájení: září 2018
dokončení: listopad 2018
zhotovitel: Agrostav Pardubice a.s.
projekt: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Stav

V letech 2017 a 2018 byla rekonstruována ulice DružbyProstor přilehlý k západní straně velkého parkoviště byl navržen jako místo střetávání dvou výrazných pěších propojení uvnitř zástavby, které má za cíl nabídnout více než křížení a stát se přirozeným těžištěm v návaznosti na hřiště, vstup do areálu Knihovny MO Pardubice II a DDM Alfa, v němž se odehrává množství aktivit. Na prostranství jsou umístěny lavičky a  je použita speciální dlažba skládaná do kruhů. Vstup do veřejné knihovny je poněkud skrytý za oplocením a vzrostlou zelení. Samotná knihovna, stejně jako celý objekt DDM Alfa, byla v roce 2018 zateplena a získala nová okna a fasádu. 

Návrh

Roh oplocení, který vyčnívá do prostoru křižovatky pěších tras, bude odstraněn, oplocení bude posunuto tak, aby se prostranství před vstupem do knihovny otevřelo a přímo tak navazovalo na rekonstruované plochy. Na prostranství bude použita stejná dlažba s motivy kruhů, přímo před vstupem do knihovny pak stejná jako na chodnících v ulici Družby. Budou doplněny betonové prefabrikované lavičky, vstup do knihovny bude bezbariérově upraven a opatřen stylizovanou ocelovou konstrukcí připomínající rozevřenou knihu.

Rekapitulace (Kč)

Úprava komunikací, oplocení, sadové úpravy, mobiliář 864 877
Vstup do knihovny (předpoklad) 182 000
Cena celkem 1 046 877
DPH 21% 219 844
Cena celkem včetně DPH 1 266 721