Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Lidická - dopravní zklidnění

Popis akce

zahájení: únor 2020
dokončení: květen 2020
zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
projekt: INDESING s.r.o. (přechody), HIGHWAY DESIGN s.r.o. (křižovatka Lidická - Ležáků)

Od doby rekonstrukce ulice Lidické (2004) uplynulo několik let a postupně se stále zvyšoval důraz na dopravní zklidňování, jehož prvky nebyly při rekonstrukci použity. Ke vzniku nového projektu dopravního zklidnění ulice Lidické vedl zejména požadavek na zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce u základní a mateřské školy. Nachází se přibližně uprostřed relativně dlouhého rovného úseku vozovky, který svádí k rychlejší jízdě, a navíc zejména ze strany školy je špatný rozhled. Jako dočasné opatření byly u přechodu nejprve umístěny montované příčné retardéry a v lokalitě byla snížena povolená rychlost na 30 km/h. Montované retardéry svůj účel (zpomalení) jistě splnily, ovšem za cenu zřetelného snížení komfortu jízdy. Proto je v projektu navržena jejich náhrada umístěním přechodu na široký zpomalovací práh. Stejným způsobem bude upraven rovněž druhý přechod u zatáčky. Kvůli zajištění dostatečného rozhledu na přechodech musí být zrušeno několik parkovacích míst, které budou nahrazeny novým zálivem na kolmé parkování u plotu ZŠ v úseku mezi ulicemi Ležáků a Kpt. Bartoše. Jako další zklidňovací prvek projekt obsahuje ještě zvýšenou plochu křižovatky Lidická - Ležáků.

Výše popsaná opatření tvoří první etapu rozsáhlejšího záměru do budoucna vytvořit zónu 30 v celé oblasti Polabin 3 a 5 - tj. kromě Lidické i v ulicích Odborářů, Gagarinova a Lonkova (zastavěná část) a budou realizovány současně s rekonstrukcí ulic Ležáků a Partyzánů.

Rekapitulace:

zvýšená křižovatka Lidická - Ležáků vč. parkoviště 1 019 810,41 Kč
první přechod 518 037,42 Kč
druhý přechod 425 929,05 Kč
celkem bez DPH 1 963 776,88 Kč
celkem včetně DPH 21% 2 376 170,02 Kč