Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Ležáků, Partyzánů

Popis akce

zahájení: listopad 2019
dokončení: květen 2020
zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
projekt: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Návrh


Návrh rekonstrukce počítá s kompletní sanací všech zpevněných ploch. Navýšení kapacity parkovacích míst je navrženo s cílem minimalizace zásahů do vzrostlé zeleně. Nedochází k radikálním změnám koncepce uspořádání lokality Ležáků, Partyzánů.

  • široký chodník před domem 352-354, kde je nyní provizorně umožněno parkování, bude zúžen ve prospěch stavebně upraveného zálivu na kolmé stání, současně bude zajištěno bezbariérové napojení všech 3 spojovacích chodníčků ke vchodům, vzdálenost chodníku od domu zůstává stejná 
  • souvislá řada kolmých parkovacích míst je přerušena vždy u vchodů do domu
  • stávající řada kolmých parkovacích míst je rozšířena směrem ke křižovatce
  • vjezd do ulice bude přes zvýšenou křižovatku Lidická - Ležáků, v celé lokalitě bude rychlost omezena na 30 km/h formou Zóny 30 (změna oproti přiloženému výkresu)
  • posun osy vozovky podél garáží, aby bylo umožněno oboustranné kolmé stání 
  • stávající obytná zóna před domem 349-351 si zachovává současné uspořádání 
  • chodníky k přechodu pro chodce přes ul. Kpt. Bartoše směrem k zastávkám MHD budou ponechány ve stávajících trasách
  • veřejné osvětlení bude kompletně rekonstruováno

Vozovka - betonová dlažba šedá (přírodní)

Parkovací místa - betonová dlažba antracitová, čáry vyskládány z bílých kostek

Chodníky - provedení v betonové skladebné dlažbě (barevná kombinace šedá / hnědá)

Přístřešky na kontejnery - nové přístřešky budou umístěny přibližně ve stejných místech jako dosud a budou z betonových tvarovek se zastřešením střechou z trapézového plechu

 Rekapitulace:

zemní práce 600 549,30 Kč
přesun sutě 98 059,58 Kč
konstrukce A - komunikace 1 028 239,10 Kč
konstrukce B - parkovací plochy 1 080 312,36 Kč
konstrukce C - chodníky 1 104 361,85 Kč
konstrukce D - zesílený chodník 33 312,12 Kč
ostatní konstrukce a práce - bourání 867 521,59 Kč
výměna podloží 86 372,40 Kč
trubní vedení 296 736,08 Kč
sadové úpravy 192 625,00 Kč
přesun hmot 20 965,87 Kč
přístřešky pro kontejnery 529 306,03 Kč
veřejné osvětlení 938 316,20 Kč
vedlejší rozpočtové náklady 127 000,00 Kč
celkem bez DPH 7  003 677,48 Kč
celkem včetně DPH 21% 8 474 449,75 Kč