Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Karla Šípka

Popis akce 

zahájení: srpen 2021
dokončení: listopad 2021

zhotovitel:

MIROS Pardubice a.s.

projekt:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Stav

V současné době se ulice Karla Šípka nachází v Zóně 40 a na sedmimetrové vozovce parkují podélně auta, čímž se komplikuje průjezd. V ulici jsou umístěna dvě otevřená kontejnerová stanoviště, která jsou zdrojem častého nepořádku. Souběžný chodník s povoleným vjezdem cyklistů je od vozovky oddělen travnatým pásem, který vzhledem k umístění četných inženýrských sítí neumožňuje umístění vzrostlé zeleně.

Návrh

Projekt navrhuje využití travnaté refýže pro kolmé parkování, přičemž na nově vzniklých parkovištích bude použita zatravňovací dlažba s cílem zadržení části dešťové vody. Samotná vozovka dostane nový živičný kryt a po úpravách bude mít šířku 6 m. Chodník bude rovněž rekonstruován při zachování stávajících rozměrů. S cílem zklidnění dopravy budou na vozovku umístěny dva široké zpomalovací prahy v místech přecházení chodců. U křižovatky s ulicí Jiřího Potůčku dojde rovněž k úpravě stávajícího přechodu pro chodce, který bude doplněn o bezpečnostní ostrůvek.

V místech obou stávajících kontejnerových stanovišť budou vybudovány nové, kapacitnější přístřešky se stěnami z betonových tvárnic, zastřešením šikmou střechou z trapézového plechu a výplněmi otvorů z tahokovu. Ze strany od chodníku budou otevřené vstupy, ze strany vozovky uzavřená vrata, která by měla omezit (zkomplikovat) zneužívání kontejnerů pro umísťování nežádoucího odpadu přivezeného neoprávněně autem.

V rámci sadových úprav budou na základě dendrologického posouzení pokáceny tři neperspektivní stromy, které budou nahrazeny výsadbou sedmi stromů nových. V pásu chodníku je navržena výsadba 5 ks jeřábu duryňského, který zde již byl před časem vysazen a vytváří základ nového stromořadí. Dále budou vysazeny dva javory k blízkému sportovišti.

Akce byla zahrnuta do žádosti o dotaci Státního fondu podpory investic z programu Regenerace sídlišť, přičemž dotace byla koncem března 2021 schválena. Realizaci akce zajišťuje odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic. 

Rekapitulace (Kč):

Dopravní plochy 4 471 497,66
Přeložka kabelu VO 249 536,95
Sadové a terénní úpravy 148 195,40
Kontejnerové přístřešky 709 462,65
Vedlejší rozpočtové náklady 91 300,-
Cena celkem 5 669 992,66
Cena celkem včetně DPH 6 860 691,12