Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Gagarinova

Popis akce

zahájení: srpen 2020
dokončení: prosinec 2020 (asfaltování 26. - 28. 11. 2020)
zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
projekt: HIGHWAY DESIGN s.r.o.

Návrh

V Gagarinově ulici byla již před časem rekonstruována vnitrobloková hřiště a na severní straně ulice byl vybudován nový chodník a kolmá parkovací místa. Povrch betonové vozovky je původní a narušený. Současným požadavkům neodpovídá dožívající veřejné osvětlení a chybí přístřešky na kontejnery. Návrh počítá s novým živičným krytem vozovky, na níž budou doplněny široké zvýšené zpomalovací prahy u vjezdů k jednotlivým domům. Na jižní straně budou doplněny zálivy na parkování - u  garážového domu kolmé a u vzrostlé zeleně podélné. Záliv na kolmá stání má vzniknout i v  úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lonkova a Lidická. Celá lokalita bude zahrnuta do Zóny 30. Součástí záměru jsou tři nové přístřešky na kontejnery. Rovněž dožilé veřejné osvětlení bude vyměněno v rámci souběžné jiné akce, kterou realizují Služby města Pardubic a.s. jakožto vlastník a správce souboru veřejného osvětlení ve městě.

Na akci byla poskytnuta dotace Státního fondu podpory investic (dříve Státní fond rozvoje bydlení).

Rekapitulace (Kč):

Dopravní plochy 3 608 050,97
Retardéry 503 198,82
Kontejnerové přístřešky 1 115 702,85
Vedlejší rozpočtové náklady 161 500,-
Cena celkem 5 388 452,64
Cena celkem včetně DPH 6 520 027,69