Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Družby

ulice Družby v roce 2001

Stav

Betonová vozovka s nerovným vydroleným povrchem o šíři 7 m, kde se parkuje podélně a zůstává nedostatečná šířka pro oboustranný provoz; chodníky s dožilým rozlámaným povrchem z litého asfaltu, na průběžném chodníku provizorně povoleno podélné parkování; rozlehlé vybetonované parkoviště s absencí vyznačených míst; torzo dětského hřiště (dlážděná plocha bez vybavení), zastaralé a nedostatečné veřejné osvětlení, nevhodně umístěné kontejnery na odpad (příliš velká koncentrace v uličce s 24 kusy).

Návrh

Vozovka - nový kryt z asfaltového betonu při při využití původní betonové konstrukce; šířka 5,5 m; celá ulice v zóně Tempo 30; zpomalovací prvky - zvýšené plochy v místech vjezdů k domům a zvýšená křižovatka.

Parkovací místa - rozšíření parkoviště na začátku ulice, zálivy na parkování po obou stranách ulice.

Velké parkoviště - zrušení severní řady míst, uspořádání do 6 parkovacích "boxů", rozšíření západním směrem (posun chodníku do zeleně) a východním směrem (do prostoru původní uličky s kontejnery); dlažbou vyznačená parkovací místa.

Plochy pro pěší - chodníky rekonstruovány v betonové skladebné dlažbě; prostor přilehlý k západní straně velkého parkoviště je navržen jako místo střetávání dvou výrazných pěších propojení uvnitř zástavby, které má za cíl nabídnout více než křížení a stát se přirozeným těžištěm v návaznosti na hřiště, vstup do areálu Knihovny MO Pardubice II a DDM Alfa, v němž se odehrává množství aktivit.

Kontejnery - 3 samostatné přístřešky vždy pro komunální i separovaný odpad, přístup pro obyvatele z chodníku, pro svozovou firmu z vozovky.

Hřiště - nový tvar i vybavení - posilovací stroje.

Lavičky - náhrada původních a doplnění nových.

Veřejné osvětlení - kompletní rekonstrukce (nová svítidla i rozvody).

 

  1. etapa 2. etapa
zahájení: 18. 4. 2017 26. 3. 2018
dokončení: 22. 8. 2017 27. 5. 2018
zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s. Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.
projekt: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Rekapitulace (Kč):

  1. etapa 2. etapa
cena celkem včetně DPH 10 842 207,50 3 436 330,-