Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chodníky v parku J. Srbka

Park J. Srbka - krokusy

Popis akce

zahájení: 9. 7. 2018
dokončení: 17. 8. 2018
zhotovitel: Jiří Dvořák - POSIS
projekt: Ing. Jana Kulhánková, Ing. Hynek Seiner

Stav

Na jaře 2016 byla zahájena první etapa úprav parku Jiřího Srbka - výsadba 21 nových stromů - stromořadí 7 okrasných jabloní, 5 dubů, 8 jeřábů a 1 javor. Na podzim 2016 byla pak provedena výsadba více než 900 keřů - skalníků, tavolníků a bobkovišní a na dvou místech parku realizována plošná výsadba kvetoucích cibulovin. Nedaleko pamětní desky (naproti restauraci U  Krupičků) bylo vysazeno 15 000 ks cibulek krokusů různých barev a kultivarů (Kombinace Fiesta 1s obsahuje Crocus mix o velikosti 8/9 cm). Mezi chodníkem a pásem vzrostlých dubů na západní straně parku bylo vysazeno 12 000 ks cibulek narcisů bílé a žluté barvy různých kultivarů a 4 000 ks cibulek ladoníků modré barvy (Kombinace Sunrise obsahuje Narcissus mix. o velikosti 12/14 cm a Camassia o velikosti 14+cm).

Návrh

Hlavní chodníky v parku byly rekonstruovány již koncem roku 2013 v rámci druhé etapy Centra Polabiny 4, takže z hlediska komunikací jsou v plánu jen doplňkové úpravy. Akce počítá se zpevněním dvou existujících cest vycházejících od domu čp. 430 (směrem ke gymnáziu a směrem k  obchodnímu centru). Kromě toho bude v  parku doplněno 5 laviček v trávě na jeho východní straně, k nimž bude vytvořen přístup po cestě ze šlapáků (betonové prefabrikáty o  rozměru 1200 x 350 mm umístěné v trávníku). Dalších 6 laviček v trávě se objeví "za duby" směrem ke gymnáziu, kde nahradí dvě staré lavičky.

Rekapitulace (Kč)

Obnova komunikací 276 880
Doplnění parkových ploch 244 528
Cena celkem 521 408
DPH 21% 109 496
Cena celkem včetně DPH 630 904