Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Centrum Polabiny 4

vizualizace - centrum Polabiny 4

Popis akce

Stav centra Polabiny 4 byl před zahájením úprav neutěšený. Ohniskem je vytížená zastávka MHD v ulici Kpt. Bartoše, z níž vycházejí do všech směrů pěší komunikace (zpevněné nebo vyšlapané) k obchodům nebo obytným domům. Hlavní osou je široký chodník trasovaný ke vstupu do Gymnázia Mozartova, který se přimykal přes dožilé terasy s rozpadajícími se betonovými záhony a schodiště k obchodním jednotkám. Ve vzrostlém parku mezi objekty služeb a gymnáziem se nachází louka sloužící ke společenským akcím, uzavřená kulisou mohutných stromů.

V roce 2011 byla zpracována architektonicko-urbanistická studie budoucího řešení polabinský čtyřky, s níž byla veřejnost seznámena prostřednictvím Pravobřežního zpravodaje a internetových stránek. Návrh optimalizuje pěší komunikace, vyzdvihuje přirozená ohniska prostoru a klade důraz na význam zelených odpočinkových ploch. Prvním významným ohniskem je okolí zastávky, kde je místo dosavadní změti vyšlapaných cest vytvořeno malé náměstí s výraznou dlažbou se vsazenou číslicí “4”. Další ohnisko je na rozcestí. V prostoru mezi ohnisky jsou nová schodiště a bezbariérové rampy, doplněné prvkem husté zdvojené aleje výrazně kvetoucích stromů v betonových nádobách. Napříč parkem byla dále navržena nová cesta, jež ve čtvrtkruhu obepíná společenskou louku. Celé území je doplněno estetickým mobiliářem v podobě laviček, odpadkových košů, hodin, plakátovacích ploch, stojanů na kola apod.Akce byla z finančních důvodů rozčleněna na 3 etapy. První zahrnuje nejvíce exponované plochy v okolí zastávky MHD a obchodního centra (předpokládaná cena 12 mil. Kč). Druhá etapa se měla týkat páteřní pěší spojnice ke gymnáziu (3 mil. Kč) a třetí etapa měla řešit rozsáhlý prostor v okolí louky včetně mnoha průsečných pěších tras (10 mil. Kč).

  1. etapa 2. etapa
zahájení: 19. 8. 2013 12. 10. 2013
dokončení: 1. 11. 2013 3. 12. 2013
zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. AUTUS I., spol. s r.o.
projekt: Marcel Vondra - MAJAQ

Původně se měla v roce 2013 uskutečnit pouze první a nejdůležitější etapa, tj. prostor mezi zastávkou, parkovištěm a centrálním objektem občanské vybavenosti. Díky příznivému výsledku výběrového řízení na dodavatele bylo rozhodnuto i o realizaci druhé etapy, kterou se rekonstrukce čtyřky uzavře. Oproti původnímu velkorysému záměru však došlo k určitým změnám s cílem snížit celkové náklady a současně minimalizovat radikální změny v prostoru louky pod duby. Tím byly vyslyšeny některé připomínky občanů k původnímu projektu, v nichž zazněly obavy z narušení zeleně v této části sídliště. V tomto prostoru tedy nedošlo ke změnám tras chodníků, pouze byly stávající chodníky opatřeny novým krytem z betonové dlažby navazující na řešení první etapy. Současně bylo kompletně rekonstruováno veřejné osvětlení a vyměněny lavičky. 

Rekapitulace (Kč):

  1. etapa 2. etapa
cena celkem včetně DPH 6 664 576,74 2 423 603,-