Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Brožíkova - 2. etapa (zpevněné plochy jih)

Popis akce

zahájení: červen 2020
dokončení: srpen 2020 
zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.
projekt: PRODIN a.s.

Návrh

Předmětem akce je rekonstrukce chodníku od domu s pečovatelskou službou čp. 447 (Sedláčkova) směrem k ulici Kpt. Bartoše, přesněji řečeno po jeho vyústění na parkoviště před domem čp. 445 (Brožíkova). Samotné akci bude předcházet výměna poruchového vodovodu (investice VAK Pardubice a.s.), který částečně vede pod chodníkem. V rámci akce dojde i ke kompletní výměně osvětlení podél chodníku, přičemž budou doplněna svítidla i k parkovištím u čp. 442 a 445. Nevyužité mlatové hřiště za domem čp. 437-9 bude včetně betonové zdi zrušeno a zatravněno. V rámci obou výše zmíněných staveb dojde k pokácení několika dožívajících neperspektivních stromů, případně rostoucích na vodovodu. Jako náhrada budou vysazeny nové 3 stromy. Součástí akce je rovněž výměna svítidel veřejného osvětlení podél chodníku, kterou hradí Služby města Pardubic a.s. jakožto vlastník a správce souboru veřejného osvětlení ve městě.

Rekapitulace (Kč):

Zpevněné plochy 2 450 454,-
Veřejné osvětlení (pouze zemní práce) 143 081,-
Sadové úpravy 377 765,-
Cena celkem 2 971 300,-
Cena celkem včetně DPH 3 595 273,-