Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Bajkal - 2. etapa

Popis akce 

zahájení: 31. 5. 2021
dokončení: 2. 8. 2021

zhotovitel:

Vario s.r.o.

projekt:

Ing. Jiří Cihlář

Návrh

V návaznosti na dokončenou 1. etapu úprav okolí Bajkalu je připraven projekt druhé etapy. Ta bude řešit severní stranu jezera a propojení stezky okolo Bajkalu. Projekt ideově vychází z architektonické studie Ing. arch. Pavla Mudruňky. 

Záměr předpokládá výstavbu osvětlené stezky pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem na severní straně Bajkalu k objektu čp. 513 (malobyty) a dokončení mlatové cesty okolo celého jezera s napojením na stávající nemotoristické komunikace. Na straně u Hradecké ulice bude nová mlatová cesta schodištěm propojena s chodníkem podél silnice. V rámci akce budou pokáceny 3 stromy, které jsou v kolizi se stavbou (2 topoly a 1 javor), a budou nahrazeny výsadbou tří nových stromů. Součástí akce bude předláždění prostranství, které se nachází za průchodem domem čp. 513 směrem k Bajkalu. Na novém úseku asfaltové stezky vzniknou dva zálivy pro lavičky s výhledem na Bajkal. 

Rekapitulace (Kč):

Zpevněné plochy 1 033 703,24
Veřejné osvětlení 347 015,88
Kácení a výsadba zeleně 40 900,31
Vedlejší rozpočtové náklady 102 800,-
Cena celkem 1 524 419,43
Cena celkem včetně DPH 1 844 547,53