Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Program regenerace

Program regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe je projekt zpracovaný městským obvodem Pardubice II na základě nařízení vlády č. 494/2000 Sb. (nyní nahrazeno č. 390/2017 Sb.), jehož cílem je postupná přeměna monofunkčních sídlištních celků v atraktivní polyfunkční městské části. V rámci projektu se řeší úpravy sídlištního parteru, rekonstrukce komunikací včetně řešení dopravy v klidu (parkování), zkvalitnění zeleně a dětská hřiště. Důraz je kladen na komplexní řešení ucelených lokalit. Program regenerace je otevřený materiál, který se průběžně doplňuje. Pokračování v programu regenerace je jedním z hlavních cílů Programu rozvoje městského obvodu Pardubice II.
 
Projekt regenerace začala připravovat již v roce 1999 pracovní komise při polabinské radnici složená z urbanistky Vendulky Růžičkové a architektů Dany Suchánkové, Petry Nacu, Pavla Mudruňky a Pavla Tománka (později byla pracovní skupina transformována do komise pro regeneraci a rozvoj obvodu). Od roku 2001 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotační program regenerace sídlišť, do něhož se polabinský projekt po schválení Zastupitelstvem města Pardubic úspěšně zapojil. V roce 2001 státní dotace činila 62% celkových nákladů, v roce 2002 54%, v roce 2004 34%, v roce 2007 28%, v roce 2009 17%, v roce 2011 70%, v roce 2014 60%, v roce 2015 50% a v roce 2017 37%. Od roku 2018 má dotační program na starosti Státní fond rozvoje bydlení, od roku 2020 přejmenovaný na Státní fond podpory investic. Celkem bylo v období 2000-2019 v rámci Programu regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe proinvestováno 329,9 mil. Kč, přičemž státní dotace celkem činí 62,7 mil. Kč, podíl městského obvodu Pardubice II 168,4 mil. Kč a podíl rozpočtu města Pardubic 98,8 mil. Kč (podrobněji viz tabulka akcí).
 
Podrobnější informace k jednotlivým realizovaným i připravovaným akcím získáte na těchto webových stránkách (včetně fotodokumentace a tzv. motivačního návrhu, který se zpracovává ke každé akci). Naleznete zde také aktuální problémový výkres (ve formátu pdf), z něhož je patrné, které lokality v městském obvodu Pardubice II jsou již regenerovány, příp. jejichž regenerace se připravuje.