Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vracení vratitelných přeplatků v hotovosti

Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor ekonomický, tímto informuje poplatníky, že v souladu s § 155a odst. 2 daňového řádu lze vrátit vratitelný přeplatek vzniklý na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, na místním poplatku ze psů a na místním poplatku za užívání veřejného prostranství v hotovosti, a to do maximální výše 1000 Kč.

Vratitelný přeplatek bude vrácen na základě písemné žádosti poplatníka, jemuž vratitelný přeplatek vznikl.