Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Poplatky

Stručný přehled nejčastěji vybíraných poplatků ÚMO Pardubice II

MÍSTNÍ POPLATKY
stanovené obecně závaznými vyhláškami o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vydanými na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

za komunální odpad 650 Kč za osobu / rok
ze psů
rodinný dům 200 Kč za 1 psa / rok
  300 Kč za každého dalšího psa / rok
ostatní domy 1200 Kč za 1 psa / rok
  1500 Kč za každého dalšího psa / rok
důchodci (při splnění podmínek) 200 Kč za 1 psa / rok
  300 Kč za každého dalšího psa / rok
za užívání veřejného prostranství
výkopy, skládky materiálu apod. 10 Kč / m2 a den (při splnění podmínek se snižuje na 50%)
přenosné reklamní zařízení o půdorysu do 1 m2 200 Kč / měsíc
reklamní zařízení 20 Kč / m2 / den
vyhrazené stání pro osobní vozidlo 6000 Kč / rok  (od roku 2020 10000 Kč)
umístění prodejního zařízení na tržním místě - vlastní výpěstky 20 Kč / m2/ den
umístění prodejního zařízení na tržním místě - ostatní prodej 40 Kč / m2 / den


SPRÁVNÍ POPLATKY
stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) 30 Kč / každá započatá strana
ověření pravosti podpisu (legalizace) 30 Kč / podpis
Czech POINT 
výpis z obch. rejstříku, ze živnost. rejstříku, z katastru nemovitostí 100 Kč za první stranu, 20 Kč za každou další stranu
výpis z rejstříku trestů 100 Kč
zřízení datové schránky zdarma
provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč
provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou započatou stránku konvertované listiny 30 Kč
opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200 Kč
vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (výkopy, skládky materiálu, umístění reklamy, vyhrazené stání apod.)
na dobu trvání do 10 dnů 100 Kč
na dobu trvání do 6 měsíců 500 Kč
na dobu trvání nad 6 měsíců 1000 Kč
vydání povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci 500 Kč


Upozorňujeme, že výše uvedený předhled slouží jen pro základní orientaci a není úplný. Všechny poplatky mají stanoven okruh osob, které jsou od jejich placení osvobozeny - podrobnosti jsou ve výše uvedených právních předpisech.