Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Průzkum veřejných prostranství

V říjnu až prosinci 2019 bude na některých místech našeho obvodu probíhat průzkum veřejných prostranství.

Průzkum

Místa jsou specifikována v mapě.

Cílem průzkumu je zjistit, jak lidé využívají a vnímají veřejný prostor a jaké změny by uvítali. Výzkum provádí studenti Katedry sociální a kulturní antropologie a Katedry věd o výchově Univerzity Pardubice pod vedením Dr. Hany Synkové. Výzkum se koná ve spolupráci s univerzitou a spolky Offcity a Pěstuj prostor. Pokud byste chtěli poskytnout studentům rozhovor k prostranstvím uvedeným na mapě, můžete napsat i vedoucí výzkumu na hana.synkova@upce.cz.