Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb

Informujeme poplatníky místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb (tj. provozovatele předzahrádek, trhovce, provozovatele prodejních zařízení před svou prodejnou či provozovnou apod.) na území městského obvodu Pardubice II, že pro celý letošní rok jim byl z důvodu mimořádné události (pandemie COVID-19) tento poplatek prominut. Zároveň upozorňujeme, že prominutí je nezbavuje povinnosti podat správci poplatku ohlášení užívání veřejného prostranství dle termínů daných obecně závaznou vyhláškou. V ohlášení však uvedou, že jim byl poplatek prominut a nebudou nic hradit.

MO II - logo