Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nové výsadby jaro 2021

Městský obvod Pardubice II zajistil na jaře 2021 výsadbu 22 nových stromů. Do poloviny května bude vysázeno ještě několik desítek keřů, trvalek, travin a cibulovin v záhonech v celkem v sedmi lokalitách.

Jeřáb - Prodloužená

Stromy                              

 

1) 1 ks Acer platanoides  ‚Faassen‘s Black‘ - javor (o velikosti min. 16/18 cm)

Umístění: náměstí Polabiny II, SZ roh travnaté plochy, do skupiny jehličnatých keřů.

 

2) 1 ks Acer x freemanii Autumn Blaze - javor (o velikosti min. 14/16 cm) 

3) 1 ks Acer platanoides Emerald Queen - javor (o velikosti min. 14/16 cm) 

Umístění: v ul. Prodloužená, severovýchodně před základní školou čp. 283.

 

4) 1 ks Liriodendron tulipifera – liliovník tulipánokvětý (o velikosti min. 14/16 cm) 

5) 1 ks Sorbus intermedia Brouwers – jeřáb prostřední (o velikosti min. 14/16 cm) 

Umístění: v ul. Prodloužená, východně a jihovýchodně před základní školou čp. 283.

 

6) 1 ks Acer platanoides Drummondii- javor (o velikosti min. 14/16 cm) 

Umístění: v ul. Prodloužená, severně před domem čp. 229.

 

7) 1 ks Tilia cordata ‚Rancho‘ – lípa (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ul. J. Potůčka, do travnaté refýže mezi silnicí a chodníkem za domem čp. 226.

 

8) 3 ks Tilia cordata ‚Greenspire‘ – lípa (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ul. J. Potůčka, do travnaté refýže mezi silnicí a plotem podél autobazaru AAA a SBD.

 

9) 1 ks Acer campestre ‚Elegant‘ – javor babyka (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ul. Valčíkova, S z boku domu čp. 327, mezi domem a výměníkem čp. 326 (rest. Fregata).

 

10) 1 ks Sorbus thuringiaca Fastigiata – jeřáb duryňský (o velikosti min. 14/16 cm) 

Umístění: v ulici Bělehradská, v refýži severně před domem čp. 315 (1. stromek v řadě od V). 

 

11) 3 ks Acer platanoides ‚Cleveland‘ – javor mléč (o velikosti min. 14/16 cm) 

Umístění: v ul. Družby, u parkoviště jižně za domy čp. 315-316 a 318-319.

 

12) 1 ks Robinia Casque Rouge - akát (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ul. Družby, východně za domem čp. 335 v blízkosti hřiště.

 

13) 1 ks Acer platanoides ‚Royal Red‘ – javor mléč (o velikosti min. 14/16 cm) 

Umístění: v ul. Lidická, za parkovištěm S naproti domu čp. 374.

14) 3 ks Acer campestre ‚Elsrijk‘ – javor babyka (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ul. Grusova, západně z boku domu čp. 398 do travnaté plochy.

 

15) 2 ks Acer platanoides ‚Faassen‘s Black‘ - javor (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: ul. Brožíkova, J za domem čp. 437-439, do travnaté plochy.

 

Záhony


1) Ul. Stavbařů, zálivy v parkovišti podél komunikace

81 ks Spiraea japonica Goldfalme – tavolník (o velikosti min. 20/30 cm)

Umístění: v ul. Stavbařů, refýže vlevo a vpravo před křižovatkou s ul. Rosická.

Dva záhony o výměře 15+12 m2 na místě dvou stávajících travnatých ostrůvků.

1 ks Viburnum plicatum Mariesii – kalina (o velikosti 1 m)

Umístění: v ul. Stavbařů, do středu travnatého zálivu V z boku domu čp. 152.

 

2) Ul. Varšavská, západně z boku domu čp. 235

3 ks Viburnum bodnantense Dawn – kalina (o velikosti min. 60/80 cm)

Umístění: v ul. Varšavská, záhon západně z boku domu čp. 235.

 

3) Ul. Nová, severně před domem čp. 197-198

1.           3 ks       Forsythia intermedia Lynwood – zlatice (o velikosti min. 60/80 cm)

2.           2 ks       Kolkwitzia amabilis – kolkvície (o velikosti min. 60/80 cm)

3.           3 ks       Philadelphus Virginal – pustoryl (o velikosti min. 60/80 cm)

4.           5 ks       Spiraea nipponica – tavolník (o velikosti min. 60/80 cm)

5.           2 ks       Viburnum bodnantense Dawn – kalina (o velikosti min. 60/80 cm)

Umístění: v ul. Nová, tři záhony v trávníku mezi domy čp. 197-198 a 205-206.

 

4) Ul. Prodloužená, východně před školou, okolo plastiky „Plachetnice“

Trvalky:

1.           5 ks       Perovskia atriplicifolia Little Spire – Perovskie lebedolistá Little Spire

2.           16 ks     Salvia nemorosa Caradonna – šalvěj hajní Caradonna

3.           40 ks     Lavandula angustifolia Hidcote Blue – levandule úzkolistá Hidcote Blue

4.           28 ks     Geranium dalmaticum Album – kakost dalmatský Album

5.           23 ks     Platycodon grandiflorus Astra Blue – boubelík velkokvětý Astra Blue

6.           5 ks       Coreopsis verticillata Moonbeam – krásnoočko přeslenité Moonbeam

Okrasné traviny:

7.           5 ks       Pennisetum alopecuroides Little Bunny – dochan psárkovitý Little Bunny

Cibuloviny:

8.           20 ks     Muscari armeniacum – modřenec arménský

9.           15 ks     Crocus – krokus (směs modrá a bílá)

10.         30 ks     Tulipa Kaufmanniana Concerto – tulipán Kaufmannův Concerto

Umístění: v ul. Prodloužená, okolo plastiky Plachetnice východně před základní školou.

 

5) Ul. Gagarinova, u kontejnerového stání vedle restaurace

13 ks     Prunus laurocerasus – bobkovišeň lékařská (min. velikost 80/100 cm)

Umístění: v ul. Gagarinova, podél nové kontejnerové ohrádky a chodníku vedle restaurace Na Labišti.

 

6) Ul. Brožíkova, jižně za domem čp. 437-439

49 ks     Ribes sanguineum – meruzalka krvavá (o velikosti min. 40/60 cm, 3 ks/m2, trojspon)

Umístění: v ul. Brožíkova, dva pásy keřů podél chodníku jižně za domem čp. 437-439.

 

7) Ul. Kunětická, podél cyklostezky u kruhového objezdu U Josefa

1.           15 ks     Viburnum opulus - kalina obecná (o velikosti min. 40/60 cm)

2.           15 ks     Cornus alba Sibirica – svída bílá (o velikosti min. 40/60 cm)

3.           15 ks     Euonymus  europaeus – brslen evropský (o velikosti min. 40/60 cm)

Umístění: v ulici Kunětická, pás keřů podél nové cyklostezky u kruhového objezdu U Josefa.

4.           27 ks     Cotoneaster dammeri Coral Beauty – skalník dammerův (o velikosti min. 20/30 cm)

Jedná se o náhradu uhynulých keřů skalníku v pásu podél parkoviště (do trojsponu 3 ks /m2).