Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích

Logo MO Pardubice II

Zájemci o pozici člena okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a místního referenda, konající se ve dnech 8. a 9. října 2021, se mohou hlásit na Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice a to:

- osobně - v provozní době úřadu

- telefonicky – 466 798 637 - p. Marišlerová, nebo 466 798 629 - Ing. Bodláková

- e-mailem - karolina.marislerova@umo2.mmp.cz (do e-mailu napsat jméno, příjmení, datum narození, bydliště a telefonní kontakt)

Volby se konají v pátek 8. 10. 2021 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. 10. 2021 v době od 8 do 14 hodin. Poté následuje sčítání hlasů a odvoz výsledků na Magistrát města Pardubic.

 Členem okrskové volební komise může být státní občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 Odměna za výkon funkce:

Předseda okrskové volební komise – 2 700 Kč (volby) + 200 Kč (referendum)

Místopředseda okrskové volební komise – 2 600 Kč (volby) + 200 Kč (referendum)

Člen okrskové volební komise – 2 300 Kč (volby) + 100 Kč (referendum).

 VÁŠ ZÁJEM O ČLENSTVÍ JE TŘEBA NAHLÁSIT OBRATEM!