Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kontakty

Adresa:
Úřad městského obvodu Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Tel: 466 046 011
Fax: 466 046 090

E-mail (info): posta@umo1.mmp.cz

IČO:  00274046
DIČ:  CZ00274046

ID datové schránky:
5hpbxbt

Adresa elektronické podatelny:
podatelna@umo1.mmp.cz

 

Provozní doba:

Pondělí 8.00 - 17.00

Úterý

8.00 - 15.30
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 15.30
Pátek 8.00 - 14.30

Daňová informační schránka

Úřad městského obvodu Pardubice I tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu MO Pardubice I, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.


Provozní podmínky podatelny


Jmenný seznam:

Starosta Ing. arch. Jaroslav Menšík 466046011 603259584 jaroslav.mensik@umo1.mmp.cz
Tajemnice Ing. Gabriela Křížková 466046007 737276380 gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz

 

Kancelář úřadu
sekretariát Hana Matuchová 466046011 603458428

hana.matuchova@umo1.mmp.cz

         
Odbor ekonomický
vedoucí odboru Bc. Petr Víšek 466046030 603458429 petr.visek@umo1.mmp.cz
úsek ekonomický Miriam Šotková 466046031 731675702 miriam.sotkova@umo1.mmp.cz
Martina Tomanová 466046032 603458436 martina.tomanova@umo1.mmp.cz
Jitka Krátká 466046033   jitka.kratka@umo1.mmp.cz

podatelna

ověř., CzechPOINT

Pavlína Stuchlíková 466046012 731675701  pavlina.stuchlikova@umo1.mmp.cz
       
pokladna Lenka Kindlová 466046037 730554550 lenka.kindlova@umo1.mmp.cz

 Odbor dopravy a životního prostředí

vedoucí odboru Hana Pechmanová 466046040 731450713 hana.pechmanova@umo1.mmp.cz
úsek dopravy Šárka Volšová 466046041   sarka.volsova@umo1.mmp.cz
Lenka Bochová 466046043 603458434 lenka.bochova@umo1.mmp.cz
Simona Kaválková 

466046042

605227752 simona.kavalkova@umo1.mmp.cz

úsek životního

prostředí

Bohdana Pešavová

466046044

734821524

bohdana.pesavova@umo1.mmp.cz 

 Odbor majetku a správních činností

vedoucí odboru

Lenka Tobolková 466046050 737276379

lenka.tobolkova@umo1.mmp.cz

 

 vedoucí oddělení majetku a investic Petr Janata  466046051 602117025

petr.janata@umo1.mmp.cz

oddělení parky a stromy

Martin Brejník, DiS.

  730192167

martin.brejnik@umo1.mmp.cz

 

administrativa

Iveta Francová

466046052 731643103

iveta.francova@umo1.mmp.cz

 

úsek přestupků Mgr. Ivana Macharová 466046021 603458433 ivana.macharova@umo1.mmp.cz
Pavel Kupka 466046022 603458430 pavel.kupka@umo1.mmp.cz