Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nepořádek na soukromých pozemcích obvod nemůže uklízet za veřejné prostředky

20. 2. 2014

 Chceme  reagovat na tiskovou zprávu města Pardubic nazvanou: „Na nepořádek na soukromých pozemcích upozorněte obvod“. Jedná se o skládky na soukromých pozemcích v ul. Na Okrouhlíku.

 Pan náměstek primátorky František Brendl se mýlí. Aplikování § 47b odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích na udělení pokuty za přestupek neudržování čistoty a pořádku na soukromém pozemku je spíše podpůrné, neboť za přestupek může být uložena pokuta pouze do výše 10,000,-- Kč, která však neřeší samotné odstranění skládky. Z hlediska přestupkového zákona nelze nařídit její odstranění, v tomto případě má obvod pouze represívní možnosti.

 Bohužel, ani vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča nemá v této věci úplně jasno. Městské obvody mají statutem města určen rozsah samostatné působnosti, který se týká zajištění čistoty a vzhledu „VEŘEJNÝCH“ prostranství, nikoliv pozemků ve vlastnictví soukromých subjektů. I výše finančních prostředků je obvodu stanovena s ohledem na rozlohu veřejného prostranství, z čehož jasně vyplývá, že na úklid a odstranění odpadů ze soukromých pozemků opravdu městské obvody nedostávají od města žádné finanční prostředky. 

 „Nerad bych, aby se naši občané řídili doporučením města a obraceli se na obvody s tím, ať jim zlikvidují nepotřebné odpady z jejich soukromých dvorečků, protože přímo na tuto činnost obvody dostávají finanční prostředky od města. To by se asi nelíbilo občanům, kdyby bylo takto mrháno veřejnými prostředky“, zdůraznil starosta městského obvodu Jaroslav Menšík

 V reportáži pro Českou televizi (Události regionu (Ostrava) dne9. 2. 2014) nazvané „Černé skládky v Pardubicích“ již pan starosta Jaroslav Menšík naprosto srozumitelně uvedl, že se nebrání řešení celé situace. Pokud si s tímto problémem odbory magistrátu neví rady, tak on tento úkol převezme a ve spolupráci se zástupci jednotlivých složek (hygieny, životního prostředí, stavebního úřadu a městského obvodu apod.) se pokusí nalézt vyřešení tohoto dlouholetého problému.

 MOI