Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nakládání s použitými rouškami a ochrannými pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými rouškami a ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.


1. Jak nakládat s jednorázovými rouškami a ochrannými pomůckami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID – 19

  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
  • Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.

 

2. Jak nakládat s jednorázovými rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě

  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
  • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

 

3. Jak nakládat s odpady a jednorázovými rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

  • V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno u domácností v karanténě. A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.