Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kdo je odborný lesní hospodář (OLH) a ke kterému majiteli lesa je přiřazen?

Je to osoba, která zabezpečuje vlastníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření. Tato osoba musí mít k tomuto účelu udělenou licenci. Můžete si ho sám vybrat nebo je Vám ustanoven orgánem státní správy lesa. Informaci o tom, kdo je odborným lesním hospodářem ustanoveným pro Vaše lesy na území obce s rozšířenou působností Pardubice Vám můžeme podat na Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.

Kontakty pro další informace