Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Je možné získat v lesích města Pardubice palivové dřevo?

Tato možnost je odvislá od aktuální situace prací v městských lesích. V případě volné kapacity Vám vydá, jen po domluvě, správce městských lesů potvrzení o povolení zpracování dřevní hmoty, ve kterém je uvedeno, kde můžete palivové dřevo získat úklidem potěžebních zbytků bezplatně. Toto potvrzení od Vás může při práci v lese požadovat kontrola, např. městská policie. Palivové dřevo je možné koupit u Agroservisu Služeb města Pardubic a.s. (tel. 777 783 153), jehož pracovníci zpracovávají potěžební zbytky.

Kontakty pro další informace