Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Je možné stavět v blízkosti lesa?

Pro stavbu vzdálenou do 50 m od lesa musíte požádat pro území obce s rozšířenou působností Pardubice na odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic o souhlas se stavbou ochranném pásmu lesa. K žádosti je vhodné doložit snímek katastrální mapy se zákresem stavby, souhlas vlastníka lesa a vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.

Kontakty pro další informace