Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chci stavět na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden v rámci ZPF /orná půda, trvalý travní porost, ovocný sad, zahrada…/. Co potřebuji k odnětí zemědělské půdy?

Podat žádost /formulář je na stránkách Magistrátu města Pardubic/ na odbor životního prostředí /Štrossova 44/.

Nejdůležitější je předložení:

- výpočtu odvodů

- předložení koordinační  /zastavovací/ situace

- vyjádření vlastníka pozemku k odnětí /pokud investor není vlastníkem předmětného pozemku/

- další přílohy dle zákona jsou uvedeny na žádosti

Kontakty pro další informace