Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kde mohu získat informace o podnikateli?

Informace získáte z živnostenského rejstříku, který najdete na stránkách www.rzp.cz. Také můžete požádat o výpis z živnostenského rejstříku, a to kterýkoliv živnostenský úřad (www.statnisprava.cz) nebo kontaktní místo Czechpointu (www.czechpoint.cz).
Další informace získáte na stránkách obchodního rejstříku www.justice.cz, kde najdete i insolvenční rejstřík a rejstřík úpadců. Dále k vyhledávání slouží stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz, nebo stránky systému ARES http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html. Pro vyhledávání zahraničních rejstříků Vám pomůže stránka http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prime-vstupy-do-zahranicnich-obchodnich-1491.html .

Kontakty pro další informace