Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Budu podnikat v Německu. Musím mít vydanou živnost v Německu?

Pokud se chystáte dlouhodobě podnikat v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarské konfederaci, je nutné zažádat o vydání oprávnění k provozování konkrétní činnosti u příslušného orgánu hostitelského členského státu a splnit stejné podmínky jako tamní podnikatel. V takovém případě se jedná o poskytování služeb formou usazení se.

Kontakty pro další informace