Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak to bude v případě narození dcery s užíváním příjmení v mužském tvaru?

Při zápisu narození dítěte (to znamená před vydáním rodného listu příslušnou matrikou narození) lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě:

a) cizincem,

b) občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c) občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem,

d) občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.

Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.

Kontakty pro další informace