Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké doklady do porodnice?

To záleží na tom, zda jde o dítě narozené z manželství, dítě narozené mimo manželství s uznaným otcovstvím, či dítě narozené mimo manželství bez určeného otce. Níže najdete rozvedeny všechny tři případy.

1. Dítě narozené z manželství:
Matrice jeden z manželů doloží:
a)      oddací list
b)      občanský průkaz či pas (ten, co se dostavil na matriku, nemusí dokládat průkaz totožnosti druhého   manžela)
c)      souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (je možné vyplnit i v porodnici, kde jsou též k dostání příslušné formuláře)
 
 
2. Dítě mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství:
Matrice jeden z rodičů doloží:
a)      občanský průkaz nebo pas
b)      souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (je možné vyplnit i v porodnici, kde jsou též k dostání příslušné formuláře)
c)      souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství
 
 
3. Dítě mimo manželství, k němuž nebylo určeno otcovství
Matrice matka dítěte doloží:
a)      svůj rodný list
b)      svůj občanský průkaz nebo pas
c)      prohlášení o jménu dítěte
d)      pokud by matka dítěte byla rozvedená, pak rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou právní moci, pokud by byla matka ovdovělá, pak úmrtní list zemřelého manžela matky

Kontakty pro další informace