Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je třeba doložit k ustanovení zvláštního příjemce důchodu?

Vyplněnou žádost na předepsaném tiskopise (včetně vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu poživatele důchodu), občanské průkazy, u osob, kterým byl soudem stanoven zastupující člen domácnosti rozsudek.

Kontakty pro další informace