Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mám zájem osvojit dítě, nebo přijmout dítě do pěstounské péče, chci se stát pěstounem na přechodnou dobu, co mě čeká?

Žádost přijímá oddělení sociálně právní ochrany dětí podle trvalého bydliště žadatelů. Zde sociální pracovník náhradní rodinné péče (dále NRP) vydá, případně příjme žádost, vysvětlí způsob zprostředkování a podá veškeré informace o této problematice.

Žadatel předkládá:
- vyplněné dotazníky
- občanský průkaz
- rodný list
- oddací list
- fotografie
- výpis ze zdravotní dokumentace
- údaje o ekonomických poměrech (vyjádření zaměstnavatele – výše příjmu).

Žadatel předkládá vyplněné dotazníky (možnost stáhnout tyto dotazníky na našich internetových stránkách či si je vyzvednout na Magistrátu města Pardubic u pracovnic NRP).

Pracovnice NRP zajistí sociální šetření v místě bydliště žadatele, pohovor se žadatelem, opis z rejstříku trestů. Po zkompletování uvedených dokladů přenáší kopie veškeré dokumentace příslušnému krajskému úřadu k dalšímu vyřízení, tedy odbornému posouzení, zajištění odborné přípravy a pro přijetí dítěte do rodiny a vlastnímu zprostředkování NRP.

Žádost lze v průběhu vyřizování i po jejím schválení podle aktuální potřeby žadatele přerušit nebo zrušit. Výše uvedené doklady předkládají shodně jak žadatele k osvojení, tak žadatelé o pěstounskou péči, žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Pěstounská péče na přechodnou dobu:

Smyslem této péče je poskytnout okamžitou pomoc ohroženým dětem po přechodnou dobu (maximálně 1 roku). Jedná se o velmi náročnou formu náhradní rodinné péče, s tím úzce souvisí i důkladné prověřování a posuzování žadatelů, kteří mají zájem stát se pěstouny na přechodnou dobu.

Kontakty pro další informace