Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak mám postupovat, pokud potřebuji zajistit svoje dítě a nemůže mi pomoci nikdo z rodiny nebo známých ( např. hospitalizace, lázeňský pobyt apod.)?

Dítě je možné umístit do pěstounské péče na přechodnou dobu, o které rozhoduje soud nebo situaci lze řešit prostřednictvím Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde může být dítě umístěno na základě písemné dohody mezi rodiči a zařízením na nezbytně nutnou dobu. Mezi takováto zařízení patří např. Klokánek – zařízení Fond ohrožených dětí Pardubice tel. č. 466 530 981, Dětské centrum Veská – tel. č. 466 934 001, 702 284 842, Dětský domov Holice pro děti od 1 do 3 let –tel. č. 466 681 211, 736 667 575.

Doporučujeme situaci vždy konzultovat s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Kontakty pro další informace