Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaká mám práva a povinnosti v případě, že děti nebyly svěřeny do mojí péče?

Veškerá práva a povinnosti rodičů zůstávají zachována. Máte právo na informace o svém dítěti , o  jeho zdravotním stavu, školní docházce, lékařské péči apod. Na druhé straně máte dány povinnosti vyplývající pro vás z rozsudku soudu ( placení výživného).

Je třeba zdůraznit, že oba rodiče jsou povinni spolu vzájemně komunikovat v otázkách týkajících se nezletilých dětí.

Kontakty pro další informace