Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co mám dělat v případě, že u nás doma dochází k domácímu násilí?

Obraťte se na policii, máte možnost využít služeb Intervenčního centra, Bílého kruhu bezpečí.

Intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci zjm. sociální, psychologické, lékařské a právní ( tel. č. 466 260 528, 774 755 744).

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů – tel. č. 732 923 462.

Nonstop rady a informace získáte na lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí 257 317 110.

Pokud v rodině vyrůstají  nezletilé děti doporučujeme obrátit se na orgán sociálně právní ochrany Magistrátu města Pardubic.

Kontakty pro další informace