Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je třeba přiložit k žádosti o dotaci?

Žádost se předkládá vždy pouze na formuláři Programu podpory sportu a obsahuje všechny přílohy:

  • žádost o dotaci,
  • čestné prohlášení,
  • stanovy či jiné osvědčení o vzniku, založení organizace,
  • doklad o jmenování statutárního zástupce organizace,
  • přílohy žádaných dotací a další doklady k nim vyžadované.

Kontakty pro další informace